Coalas VD Philip Siberg talar på Di Healthcare konferens

Di Dagens Industri Coala Life

För 6:e året i rad arrangerar Dagens industri konferensen Healthcare och Coala Lifes vd och medgrundare Philip Siberg är inbjuden som talare. 

Dagens Industri skriver: “Det har i många år talats om värdebaserad vård och personcentrerad vård. I praktiken är sjukvården svår att reformera, och mycket blir inte som det var tänkt. Men nu kommer förändringen. Den drivs av krafter utifrån, av ny teknik, av patienters förväntningar och av innovatörer som utmanar traditionella hierarkier.”

Coala Lifes vd Philip Siberg föreläser kl 15:15 - Egen koll på hjärtat ger trygghet – och egenmakt

De flesta människor vill få mer kunskap om sina sjukdomar och kontroll över sin behandling. Nu när mätutrustningen blir allt mindre, säkrare och billigare kommer förändringen därför snabbt. Vården måste bejaka människors vilja att själva samla hälsodata och se den som den tillgång det är.

Övriga bekräftade talare:
Mårten Blix, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
Lise Lidbäck
, förbundsordförande Neuroförbundet
Magnus Liungman, vd och medgrundare Doctrin
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen

Anmäl dig här.


Coala Life presents poster at American Heart Association´s annual meeting (AHA 2018)

Coala Life American Heart Association Circulation .png

Coala Life presented the latest data during the American Heart Association´s Scientific Sessions 2018 (AHA 2018) in Chicago. The annual meeting was held on November 10-12 and is meant to provide a new dimension of cardiovascular discovery and clinical practice for clinicians, basic scientists, and researchers.

The poster presented data of Coala´s new analytical algorithms with enhanced functionality, which detects atrial fibrillation based on the presence of p-wave in the ECG signal. The data shows increased accuracy in detecting atrial fibrillation (AF) and reduced false positive results. These findings conclude that the Coala Heart Monitor becomes the first integrated, smartphone-based system to detect arrhythmias and atrial fibrillation (AF) based on analysis of both P-wave and R-R variability in the ECG signal, which is in line with current clinical guidelines. 

The data is published in AHA's well renowned journal “Circulation”. To read the full article, press here. 


Coala lanserar nya unika algoritmer med avancerad P-vågsdetektion och kompatibilitet med Apple Health Records

New Coala Heart Monitor

Nu lanseras nästa generations Coala Heart Monitor med ökad träffsäkerhet för att upptäcka hjärtsjukdomar och med minimerad risk för falskt positiva resultat. Därmed blir Coala det första integrerade smartphone-baserade systemet på marknaden som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer. 

- Nu tar vi nästa stora tekniska kliv för hjärtat och ökar träffsäkerheten ytterligare. Våra nya algoritmer är best-in-class, och med nästan en halv miljon genomförda EKG-mätningar har vi unika förutsättningar att löpande träna algoritmerna till klinisk perfektion, kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life.

State-of-the-art analysmotor

De nya analysalgoritmerna (version 1.5) bygger på forskningsresultat presenterade på 2018 års Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi i Lund. I studien[1] utvärderades Coalas nya analysalgoritmer med utökad funktionalitet för att även detektera förmaksflimmer baserat på förekomst av P-våg eller inte i EKG-signalen. Coalas data presenteras på American Heart Association’s årliga möte i Chicago (AHA 2018) och har publicerats i ansedda vetenskapliga tidskriften Circulation.

De nya algoritmerna jämfördes mot existerande algoritmer i Coala Heart Monitor, och påvisade en signifikant ökning av träffsäkerheten genom att Positive Predictive Value (PPV) ökade från 0,751 till 0,872, motsvarande att graden av falskt positiva resultat minskade med drygt 90%, med bibehållen hög sensitivitet och specificitet (95% resp. 98%).

Analys av P-våg och R-R variabilitet, enligt kliniska riktlinjer

Etablerade kliniska riktlinjer definierar att förmaksflimmer diagnosticeras genom EKG och påvisad variabilitet i R-R samt avsaknad av P-vågor. Att detektera P-vågor med hög sensitivitet och specificitet kräver hög upplösning och signalkvalitet.  Coala Heart Monitor analyserar, till skillnad från konventionella mobila EKG-system som detekterar enkom efter oregelbunden puls eller R-R variabilitet, både för R-R variabilitet och avsaknad av P-vågor, vilket leder till väsentligt ökad träffsäkerhet.

Apple kompatibilitet

Nya Coala Heart Monitor är även kompatibel med nya Apple Health Records och har sedan tidigare koppling till Apple Health. Den senaste versionen av Coala Heart Monitor App finns tillgänglig från och med idag i Apple App Store och Google Play.

Ladda ner senaste produktbladet, klicka här. 

För mer info kontakta:

Philip Siberg, CEO, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO, +46 70 8353328, titti.lundgren@coalalife.com

For article in english, click here.                                                                                                                              

[1] Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algorithm based on real-world arrhythmic recordings. Olsson Å et al. Abstract presented at 2018 Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, Lund.


Coalas Lifes vd inbjuden som talare på SACC toppmöte i Houston, Texas

Coala Life SACC Summit Chamber of Commerce

Coalas Lifes vd och medgrundare Philip Siberg var inbjuden som talare på SACC-USA och SACC-Texas huvudkonferens på SACC, Swedish American Chamber of Commerce, toppmöte 2018 i Houston, Texas. Mötet samlar företag, ledande innovatörer, entreprenörer och akademiker, branschledare och representanter från 20 regionala Svensk-Amerikanska Handelskammare.

For english version, click here.


1,6 miljonerklubben och Coalas mål att göra hjärtsjukvården lika för alla

Christina Schollin, Alexandra Charles von Hofsten, Coala Life

Forskning har visat att kvinnor med hjärtproblem (arytmier) får vård i genomsnitt 6 år senare än män. Detta var en av de viktiga frågorna som belystes på intresseorganisationen 1,6 miljonerklubbens event i Malmö där Coala medverkade. Christina Schollin och Alexandra Charles lyfte bland annat frågan om jämställd hjärtsjukvård där vikten av screening med verktyg som Coala diskuterades.

250 engagerade kvinnor deltog och gjorde denna viktiga kväll till en stor succé. Eventet uppmärksammades i såväl Sydsvenskan, Kvällsposten och Feministiskt Perspektiv som bland annat skrev om det upprop Alexandra Charles och 1,6 miljonerklubben gjorde för allmän hjärtscreening. 1,6 miljonerklubben lobbar för att alla kvinnor över 40 ska genomgå en hjärtscreening.

– Det vore ju fantastiskt med screening för alla. Jag tror att det är precis som med mammografi för att kolla upp bröstcancer som faktiskt räddar liv. Det är ju inte roligt för de som befinner sig i riskzonen, säger Christina Schollin om uppropet för screening av hjärtat.

Läs artikel i Kvällsposten, klicka här.

Läs artikel i Sydsvenskan, klicka här.

Läs artikel i Feministiskt Perspektiv, klicka här.


Ny studie visar hur Coalan blir smartare ju mer den används

Vid årets Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (KlinFys) i Lund presenterades studien Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algoritm based on real-world arrhythmic recordings genomförd av Åke Olsson, Kardiolog, City Heart och Magnus Samuelsson, CTO, Coala Life.

Studien utvärderade nya analysalgoritmer med utökad funktionalitet för att även detektera förmaksflimmer baserat på förekomst av p-våg eller inte i EKG-signalen.

De nya algoritmerna jämfördes mot existerande algoritmer i Coala Heart Monitor, och påvisade en väsentlig ökning av träffsäkerheten genom att Positive Predictive Value (PPV) ökade med drygt 90%.

Studien visar på hur molnbaserade medicinska system har förutsättningar att löpande kunna tränas baserat på sin egen referensdata för att ytterligare öka prestanda and noggrannhet.

För att läsa hela studien, klicka här.

Read article in english here.


Coala Life lanserar Pro X – en tjänst för digitala hjärtutredningar i hemmiljö

CoalaProx.png

STOCKHOLM 2018-09-25. Idag lanseras Coala Pro X, en ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö. Vid beställning skickas en Coala Heart Monitor Pro direkt till patienten vilket förenklar hanteringen för vården, inga väntetider och där uppföljning och utredning sker enkelt på distans via uppkopplad dator.

Coala Pro X är en ny digital tjänst utvecklad för vården. Beställning görs enkelt på nätet och en Coala Heart Monitor Pro skickas direkt hem till patienten, inklusive returkuvert. Lämplig utredningsperiod avgörs av vårdgivare, typiskt 30-60 dagar. Systemet har ingen begränsning av antal mätningar. Vårdgivaren följer sin patient via Coala Care Portalen och slipper hantering av produkter på kliniken, istället görs det av patienten hemma under support av Coala Life.

”Nu tar vi nästa kliv för att eliminera köer inom hjärtvården. Vi gör det möjligt för både primär- och specialistvård att enkelt genomföra patientengagerade hjärtutredningar utan väntetider, med förenklad hantering och till en väsentligt lägre kostnad.” kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life.

Med Coala Heart Monitor Pro registrerar patienten själv regelbundna bröst- och tum-EKG mätningar, och systemet detekterar automatiskt 10 olika arytmier, inkl. normala värden, baserat på algoritmer som utvecklats och validerats i Sverige. Coalan har även ett integrerat digitalt stetoskop som synkront med EKG fångar hjärtljudet, för auskultation på distans.

- Enkelt. Slipp hantering av utrustningen på kliniken. En smart tjänst till låg kostnad.

- Inga köer. Coala Pro skickas direkt hem till patienten inom normalt 36h, inkl. returkuvert.

- Uppkopplat. Följ patienten på distans och ställ diagnos enkelt via Coala Care Portalen.

För ett kostnadsfritt Coala Care-konto och mer information kring priser och möjligheter med digitala hjärtutredningar, kontakta Anna Hernegran på anna.hernegran@coalalife.com, eller 070 835 3462.

För mer info kontakta:

Philip Siberg, CEO, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Ladda ner Coala Pro X product note, klicka här.

För artikel på engelska, klicka här.


Coala till Hälsodagen 2018!

hälsodagen.jpg

Kom förbi Coala Lifes tält på Hälsodagen för att ta del av mycket förmånliga erbjudanden samt tävla om Coala Heart Monitor värd 1995 kr!

Hälsodagen är 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga kampanj runtom i landet som vill inspirera till bättre hälsa och livsstil genom att bjuda på motion, kunskap och underhållning samt medicinska experter som ger hälsoråd.  Dagen är kostnadsfri för alla besökare!

En heldag för hela familjen – ung som gammal. 

Som partner till 1,6 & 2,6 miljonerklubben vill vi på Coala hjälpa att lyfta frågan om hjärthälsa och vad Coala Heart Monitor kan göra för dig som känner oro för hjärtat.

Du kanske är nyfiken på att veta mer om RedHeart Study, världens största digitala studie på kvinnohjärtat? Vi berättar gärna om studien och om mycket mer på Hälsodagen.

Vi ses på söndag!

  

Datum: Söndag 23 september
Tid:  kl 11-16
Plats: Gärdet – mellan Sjöhistoriska museet och Villa Källhagen

 

Om Hälsodagen


Hälsodagen är 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga kampanj runtom i landet. Vi uppmuntrar alla till en bättre livsstil med fokus på hälsa, välbefinnande och vikten av att komma ut i naturen.

Årets stora Hälsodag i Stockholm är den 23 september. Det blir full fart på Gärdet när 1,6 & 2,6 miljonerklubben arrangerar årets Hälsodag. Vi slår rekord i familjeyoga tillsammans med hälsoprofilen Annette Lefterow. 

Nordiska Ministerrådets rapport visar att svenska skolbarn rör sig minst i Norden. På Hälsodagen får alla möjlighet att röra på sig under roliga former. Cirkus Cirkör lär ut akrobatik. Friskis & Svettis gympar med oss efter musik. Det blir Bamselopp och Bamsegympa för de yngsta med Gymnastikförbundet. Skansen visar upp spindlar och ormar.

Medicinska experter inom bland annat hjärta och livsstil ger personlig rådgivning. Det blir en härlig musikunderhållning från scen. Du kan även få vaccination på plats i vaccinationsbussen. Blodbuss kommer också finnas på plats.

Det blir musikunderhållnng. Operasångerskan Charlotta Huldt håller i allsång och Yvonne af Ugglas håller i kör för alla. Hälsodagen inspirerar till bättre hälsa genom motion, kunskap och underhållning. Det är fri entré.