Nu satsar Universitetssjukhuset i Lund på att öka tryggheten för sina patienter med hjälp av Coala Heart Monitor Pro.

Coala Heart Monitor Lunds universitetssjukhus kardiolog.jpg

Skånska Dagbladet har intervjuat Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi vid kardiologen vid SUS i Lund angående deras senaste investering - Coala Heart Monitor Pro.

 

Hjärt- och kärlsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken. För att kunna ge bättre vård och säkrare diagnos har Universitets-sjukhuset i Lund som första universitetssjukhus i Sverige nyligen satsat på ny teknik – en lite behändig hjärtmonitor som patienten själv kan använda hemma för att mäta EKG.

När hjärtat inte följer normal rytm uppstår så kallade arytmier. Det kan vara att hjärtat slår för fort eller långsamt och upplevas som obehagligt. Många gånger är detta ofarligt, men det är viktigt att utreda och göra en bedömning om tillståndet behöver behandlas. Det kan vara direkt livshotande om man inte tar det på allvar.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna och risker för att drabbas ökar med ålder. Universitetssjukhuset i Lund vill öka tryggheten för sina patienter. De har därför investerat i ny teknik – en liten hjärtmonitor i storlek som tablettask som med stöd av smartphone kan övervaka hjärtats funktion i hemmet och därefter kan en läkare analysera resultatet. Den kommer initialt att användas för flimmerpatienter som kommer på återbesök.

Hjärtarytmier kan uppstå när som helst på dygnet. Därför är de viktigt att mäta EKG flera gånger och vid olika tidpunkter på dagen och under en längre period. Den typen av kontinuerlig mätning är alltså av praktiska skäl inte möjlig att göra på en mottagning. 
– Eftersom man kan låna hem den här och den är smidig att använda får patienten möjlighet att mäta EKG i hemmet och under en längre period, säger Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi vid kardiologen vid SUS i Lund, och pekar på en liten apparat som inte ser särskilt märkvärdig ut.
Han försäkrar dock att den trots sitt ganska enkla yttre är mycket tekniskt avancerad och säker i sin mätning och analys.

Funktionen är enkel. Man sätter den mot hjärtat och efter 60 sekunder har den läst av och analyserat resultatet. Utan krångliga sladdar och påklistrade elektroder.
– Man använder sig av två olika mätpunkter – på bröstet och de båda tummarna. Det ger ett säkrare resultat, säger han. 
Mätvärdena skickas till en app i mobilen där patienten kan se resultatet direkt. Känner han eller hon sig osäker finns hjärtmottagningen tillgänglig på telefon och erbjuder kvalificerad hjälp och stöd.
– En fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer. De behöver alltså inte invänta tid hos en läkare.
Hans–Jörgen Nilsson förklarar att de initialt främst kommer att använda Coalan i samband med återbesök för de patienter där hjärtflimmer konstaterats. 
– Om de fortfarande upplever problem kan de numera alltså få med sig en Coala hem direkt, avslutar han.

Läs artikeln på Skånska Dagbladets hemsida, klicka här.


Coala Life introducerar nästa generations smarta algoritmer för hjärtat

Coala Life algoritmer Coala care.png

See english version here.

Stockholm, 18 dec, 2017 - Coala Life har utvecklat en portfölj av användarcentrerade och digitala medicintekniska lösningar för övervakning av hjärtat i vardagslivet. Coala introducerar nu nästa generations, smarta algoritmer som möjliggör fördjupad distansanalys och unika tolkningsverktyg för att objektivt kunna detektera fysiologiska störningar i hjärtat, såsom blåsljud.

Coala Care portalen är det webbaserade gränssnitt som visualiserar data och resultat från användare av Coala Heart Monitor. Via portalen kan vårdgivare enkelt ansluta till användare baserat på deras samtycke. Nya Coala Care 1.3-releasen innehåller en rad nya och smarta digitala tolkningsverktyg, möjligheten att följa individuella trender samt ett digitalt phonocardiogram som korrelerar EKG- och hjärtljudsinspelningar.

- Nu har vi tagit nästa digitala tekniksprång genom att introducera nya digitala algoritmer och verktyg för hjärtanalys. Förutom molnbaserad EKG-analys i realtid, möjliggör våra unika nya verktyg objektiv korrelation och visualisering av hjärtats mekaniska och elektriska egenskaper. Det ger vårdgivare en förbättrad möjlighet att på distans kunna upptäcka tidiga tecken på hjärtsjukdom, med grund i individens engagemang; kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life AB.

Coala Heart Monitor och Coala Heart Monitor Pro drivs av smarta algoritmer som möjliggör detektering av 10 olika arytmier genom högkvalitativt bröst- och tum-EKG, samt med synkron inspelning av hjärtljudet. Coala Heart Monitor marknadsförs OTC direkt till konsumenter med CE-godkännande för användning i hemmiljö. Coala Pro marknadsförs till vårdgivare för att möjliggöra smartare och effektivare digitala hjärtundersökningar baserat på patientengagemang. Data tillhandahålls säkert i molnet via Coala Care Portalen, och anslutning är kostnadsfritt för sjukvårdspersonal som på distans vill kunna följa användare av Coala Heart Monitor.

 För mer info kontakta:

Philip Siberg, Chief Executive Officer, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28, titti.lundgren@coalalife.com

Premiär för smarta, digitala hjärtundersökningar med Coala Labs

Coala Labs Coala heart Monitor.jpg

 

Stockholm, 15 dec, 2017 - Coala Labs är en ny, smart tjänst som gör det möjligt att bättre förstå hur ditt hjärta mår genom att bland annat analysera markörer i ditt blod, ditt blodtryck och EKG med Coala Heart Monitor. Du får alla analysresultat samlade i en säker portal och personlig återkoppling via videosamtal med specialistläkare.

Provtagningen görs enkelt via ett rikstäckande nätverk av 60 provtagningsställen och kliniker. Alla analyser görs av ledande svenska ackrediterade laboratorier såsom Aleris Medilab och Unilabs. I provtagningen ingår analyser av ett 10-tal olika hjärtrelaterade markörer i ditt blodprov som är relevanta för hjärta och kärl, samt bland annat blodtryck och EKG.

Ditt EKG analyseras genom att specialistläkare får access till dina Coala Heart Monitor mätningar som du gör regelbundet under 14 dagars tid. Har du ingen egen Coala kan du beställa Coala Labs Plus och då få låna hem Coala under begränsad tid.

I din personliga rapport och återkoppling av läkare får du en summering av dina analysresultat samt en uträknad Heart Score® som ger en vetenskapligt fastställd risknivå för ditt hjärta. Allt i samarbete med ledande kliniker, ackrediterade laboratorier och svenska läkare. Hittas avvikelser erbjuds möjligheter till vidare åtgärdsplaner.

Coala Labs smarta hälsoanalyser ger utifrån flera parametrar en samlad bild gällande din nuvarande hälsosituation och kommande risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Analyserna ger möjlighet att hitta avvikelser tidigt så rätt att behandling kan sättas in. Utifrån resultatet av hälsoundersökningen får du en individuellt anpassad vägledning till vad du själv kan göra för att minska din risk över tid.

Hälsoundersökningen består av tre enkla steg:

  1. Hälsoenkät – Du får svara på ett antal utvalda frågor som ger en samlad bild av riskparametrar för hjärt- och kärlsjukdom kopplat till din bakgrund och nuläge
  2. Laboratorieanalyser – medicinska analyser som visar risk för hjärt- och kärlsjukdom samt blodprov, blodtryck och EKG-mätning med Coala Heart Monitor.
  3. Återkoppling av specialistläkare (hjärt- och kärlsjukdomar) via videosamtal eller fysiskt möte beroende på undersökningsresultatet. Du får även en skriftlig rapport av analysen av dina blodvärden, ditt blodtryck och ditt EKG, samt en uträknad Heart Score som anger din risknivå för hjärt- och kärlsjukdomar.

För mer info kontakta:

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28,

 

Läs mer om Coala Labs, klicka här. Just nu har vi specialerbjudanden!


Coala vinner ”Best Pitch” på Sweden Demo Day 2017

Swe demo day brown paper.jpg

Sweden Demo Day är det största arrangemang i sitt slag i Sverige där entreprenörer och investerare möts.

Årets event attraherade över 1600 personer, varav 600 entreprenörer. Bland arrangörer, sponsorer och aktörer noteras Tillväxtverket, Internetstiftelsen i Sverige, Vinnova, Business Sweden, EQT Ventures och Industrifonden. 

Coala Life var uttagen som en av 100 finalister och fick pitcha inför prominent jury och stor publik – och första pris som ”Best Pitch 2017” gick till Coala Life!

För mer info om Sweden Demo Day, se swedendemoday.com

See english version here.