Coala gör Slush 2017!

Slush Coala Life.jpg

 

Coala Life medverkade på Slush i Helsingfors tillsammans med samarbetspartners Microsoft och läkemedelsbolaget Bayer. Slush är årets höjdpunkt för start-up och teknikbolag, ett kokande event som som sammanför talang med internationella investerare, storföretag och medier under två dagar i Helsingfors. Mer än 20,000 personer deltog och Al Gore inledde som talare till besökarnas stora jubel.

- Återkopplingen från marknaden är oslagbar och Coala Life fortsätter att leda digitaliseringen av hjärtat med individen i centrum, kommenterar Philip Siberg, VD Coala Life. 


Coala Life får miljonanslag från Vinnova för utveckling av artificiell intelligens (AI) för att tidigt förutse hjärtsjukdomar

Vinnova Coala Life.png

 

See english version here.

Coala Life har tillsammans med Region Gävleborg och Cardiolund Research AB erhållit ett bidrag om totalt drygt 1,2 MSEK för att utveckla ett AI-baserat system som möjliggör tidig upptäckt av hjärtsjukdomar.

Projektet syftar till att utveckla ett unikt AI-baserat system som möjliggör tidig prediktion av hjärtsjukdomar. Detta görs möjligt genom ett samarbete där projektets mål är att utveckla, integrera, träna och kliniskt validera ett AI-baserat system för utfallsprediktion. AI-systemet skall integreras i den CE- godkända Coala Heart Monitor och vetenskapligt verifieras på patienter inom Region Gävleborg.

Genom AI möjliggörs individanpassad och preventionsinriktad hjärtscreening i hemmiljö. Om en sannolikhet för en viss diagnos blir hög så kan användaren varnas tidigt. Tidig upptäckt av avvikelser ger möjlighet för prevention av ohälsa och förbättring av folkhälsan, t.ex. genom att förebygga strokefall med behandling av blodförtunnande läkemedel.

För mer info, klicka här.


"Näringslivstopparna satsar 20 nya miljoner på Coala Life"

Coala Life Dagens Industri.png

 

Spännande nyheter om Coala i Dagens Industri: 

Det är bråda dagar på Coala Lifes kontor på Riddargatan i Stockholm. Förra veckan meddelade bolaget att man inlett ett samarbete med läkemedelsbjässen Bayer och på onsdagen stod det klart att bolaget fyller på kassan med 20 Mkr. Samtidigt har bolaget förstärkt styrelsen med branschveteranen Ebba Fåhraeus som ny ledamot.


Läs mer, klicka här.


Coala Life tar in expansionskapital och förstärker styrelsen

Coala Life hjärtmonitor Bayer

 

Coala Life har idag rest ytterligare drygt 20 MSEK i kapital för att accelerera kommersialiseringen. Bland investerarna ingår bland annat riskkapitalbolaget 20 North Street AB, Laurent Leksell och Anders Nyrén. Vidare har styrelsen förstärkts med Ebba Fåhraeus som ny ledamot. 

-   Nu stärker vi vår position, vårt team och våra unika lösningar ännu ett steg. Vi har precis annonserat samarbetet med det världsledande läkemedelsbolaget Bayer, vi avlastar vården med vår mångfaldigt prisbelönta konsumentlösning och allt fler kliniker implementerar nu vår digitala lösning för ökad effektivitet och smarta hjärtutredningar, kommenterar Philip Siberg, VD och co-founder av Coala Life.

Ebba Fåhraeus tillträder som ny ledamot och har lång erfarenhet av att driva och utveckla nya, innovativa bolag inom Life Science. Ebba är idag bland annat VD för SmiLe Incubator i Lund samt ledamot i bl a medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, Arc Aroma Pure AB, Skandias Fullmäktige samt Connect Skåne.

Bakom Coala Life står bland annat Anders Nyrén, styrelseproffs, Laurent Leksell, styrelseordförande och grundare av Elekta, samt Sören Olofsson, tidigare landstings- och sjukhusdirektör samt särskild utredare på Regeringskansliet inom e-hälsa. I styrelsen för Coala Life sitter även Peter Risberg, tidigare VD på bl.a. Previa, Ulf Tossman tidigare bl.a. EVP, Global R&D på Fresenius Kabi, samt Anders Qvarnström, tidigare VD för St. Jude i Sverige. 

För mer info kontakta:

Philip Siberg, CEO, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, Chief Marketing Officer, +46 708 3533 28,

 

Ulf Tossman, Styrelsens ordförande, +46 705 6308 58, lf.tossman@coalalife.com 

Om Coala Life AB:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och mobil e-hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna säljs dels direkt mot konsument genom bland annat Lloyds Apotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra smartare, digitala hjärtutredningar. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

För mer info, se www.coalalife.com


Svenskt startup-bolag och det globala läkemedelsföretaget Bayer inleder samarbete

Coala Life Bayer samarbete hjärtmonitor.jpg

See English version here.

STOCKHOLM, 26 OKT, 2017. Det svenska medicinteknikbolaget Coala Life AB och läkemedelsföretaget Bayer AB inleder ett samarbete inom hjärtsjukvård. Samarbetet syftar till att fler människor med hjärtsjukdom ska få behandling och därigenom undvika hjärtinfarkt och stroke. Genom att introducera ny, digital hjärtmonitorering i vårdkedjan kan patienter med oupptäckta hjärt- och kärlsjukdomar behandlas tidigt.

Coala Life är ett svenskt, snabbväxande startup-bolag inom digital hälsa. Bolaget är baserat på mångårig forskning och utveckling och har lanserat unika, digitala lösningar för monitorering och diagnostik av hjärtat. Bolaget har utvecklat Coala Heart Monitor som möjliggör effektiva arytmiutredningar, tidig detektion av hjärtsjukdomar och ett enklare sätt att följa hjärtat över tid. Monitoreringens effektivitet kan möjliggöra att rätt behandling sätts in tidigare. Coala Life är mångfaldigt prisbelönade och har hyllats för sin potential att både förbättra hjärtsjukvården och rädda patienters liv.

-  Det här är ett unikt samarbete där kombinationen av innovativ medicinteknik och världsledande läkemedel skall bidra till att digitalisera, effektivisera och avlasta hjärtvården. Tillsammans med Bayer, som är ett av världens största läkemedelsbolag inom hjärtsjukvård, skapar vi nu gemensamma förutsättningar för att hitta och behandla hjärtpatienter tidigare och därmed vinna kampen mot världens främsta folksjukdom, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Idag beräknas underdiagnostiseringen bland hjärt- och kärlsjukdomar ligga på ungefär 25 procent. Enbart i Sverige uppskattas att det finns 300 000 personer som inte fått diagnos än. Många liv kan sparas då hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.

För mer information kontakta:

Titti Lundgren, Marknadschef Coala Life, 070-835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Vid frågor till Bayer:

Joseffa Moritz, Communication Manager Bayer Sverige, 073-301 75 52, joseffa.moritz@bayer.com

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Alla produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige.

Om Bayer

Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och jordbruk och produkter och tjänster som syftar till att förbättra livskvaliteten hos såväl människor som djur. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. 2016 hade Bayer cirka 115 000 anställda och en omsättning på 46,8 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 4,7 miljarder euro.

FAKTA

Drygt 30 miljoner människor är drabbade av förmaksflimmer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste hjärtrytmsjukdomen i världen. I Sverige är minst 300 000 personer drabbade. Om inte rätt behandling sätts in är risken att dö i förtid dubbelt så stor. En person med förmaksflimmer, och med förekomst av andra riskfaktorer, löper fem gånger större risk att drabbas av en stroke och tre gånger större risk för hjärtsvikt. Risken att drabbas av flimmer ökar med åldern. Var fjärde person över fyrtio år löper risk att drabbas av förmaksflimmer.

Att undersöka och upptäcka symptomen i tid är centralt för att undvika allvarligare följder. Flimmer upptäcks med EKG och behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enligt Socialstyrelsens rekommendation (2015) bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med blodförtunnande medel vid alla former av förmaksflimmer. Bedömningen är att den kommer att förebygga 27 000 strokefall under den kommande 20 årsperioden. I Sverige får idag mindre än 50 procent av patienterna med förmaksflimmer behandling med blodproppshämmande läkemedel. Underbehandling förfaller vara särskilt vanligt när det gäller kvinnor och personer äldre än 80 år.

Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor är en prisbelönt tjänst som lanserades i slutet av 2016 och säljs direkt till slutkund bland annat genom LloydsApotek. Under våren 2017 breddades portföljen med Coala Pro inriktad mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva, enkla och digitala arytmiutredningar på distans.

För effektiv, digital och enkel arytmiutredning i vardagslivet

Coala Heart Monitor Pro är en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Coala Pro är ett kostnadseffektivt och patenterat medicintekniskt system som möjliggör screening för förmaksflimmer, vård på distans och arytmiutredningar. Patienten screenar sig själv genom regelbundna 1-minutsmätningar samt vid upplevda arytmibesvär. Lämplig utredningsperiod avgörs av ansvarig vårdgivare, systemet har inga begränsningar. Coala Pro är utvecklad specifikt för vården för att kunna användas många gånger i utredningssyfte i hemmiljö och har ingen begränsning i lagring av data. 

Hitta flimmer och andra arytmier med avancerade algoritmer som grund

Coala Lifes produkter bygger på avancerad mjukvara med algoritmer som analyserar de EKG-signaler som spelas in med Coala. Algoritmerna som ingår i mjukvaran är utvecklade i Sverige och validerade i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Coala Heart Monitor och Coala Pro samt dess analysmjukvara är klassad enligt Läkemedelsverket och EU-lagstiftning som en medicinteknisk produkt. Det samlade medicintekniska systemet har därför validerats noga innan det har blivit godkänd för försäljning och användning på den svenska marknaden.

Region Gävleborg inleder unik strokestudie med Coala Heart Monitor

Region Gävleborg strokestudie Coala Heart Monitor hjärtmonitor.png

Under oktober 2017 inleds TEASE-studien (Transient Electrogram Assessment in Stroke Evaluation) i Region Gävleborg. I studien görs bröst- och tum-EKG två gånger dagligen under 28 dagar för att påvisa förekomst av förmaksflimmer hos patienter med stroke.

Vid förmaksflimmer finns en förhöjd risk att drabbas av stroke och det motiverar behandling med en effektiv blodförtunnande behandling. Undersökningen med bröst- och tum EKG görs med Coala Heart Monitor och överförs elektroniskt via en mobiltelefon till en databas som läses av. Patienten kan också vid symptom på rytmrubbning göra egna registreringar. För mer info, se hela poster här samt, på clinicaltrials.gov

Läs mer om studien som pdf, klicka här.

Artikel i NyTeknik: "Svensk hjärtmonitor hyllas av MIT-professor"

Coala-Life-hjartmonitor-700-394-ny-teknik.jpg

Foto: Jörgen Appelgren

I våras klev Coala Life in på 33-listan. I och med priset Rising Star Award 2017 pekas företaget nu ut som ett av världens mest lovande medicinteknikbolag.

Stockholmsbaserade Coala Life har tagit fram en liten monitor som ska hjälpa personer som ligger i riskzonen för hjärtproblem att få hjälp med mer avancerade metoder.

Monitorn analyserar både hjärtslag och hjärtljud, och har inbyggt system som använder inslag av självlärande teknik för att kunna skräddarsy analyser utifrån individuella förutsättningar.

Lösningen blev biljetten in till årets 33-lista, som sammanställs av Ny Teknik och Affärsvärlden.

Nu blir Coala Life det första företaget att få det nya priset Rising Star Award 2017. Utmärkelsen delas ut på konferensen Swedish-American Life Science Summit (SALSS), som samlar forskare, entreprenörer och investare inom området livsvetenskap.

Syftet med priset är att uppmärksamma ett svenskt bolag med ”kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad.”

I juryn fanns bland annat entreprenören Susanne Najaf, MIT-professorn Robert Langer och Carl-Henrik Heldin, professor och ordförande för Nobelstiftelsen.

I priset ingår mentorskap av juryn, och hjälp med internationella kontakter.

– Det känns hedrande att få priset - i synnerhet med tanke på den tunga internationella juryn. Vårt nästa steg är internationell expansion, och den här utmärkelsen är betydande för att göra möjlig, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Artikeln finns publicerad på NyTeknik.se

Coala Life vinner the Rising Star Award 2017

SALSS rising star award 2017 Coal Life

 

See English version here

Stockholm, 28 aug, 2017 - På Swedish-American Life Science Summit 2017 (SALSS) i Stockholm utsågs Coala Life som vinnaren av The Rising Star Award 2017. Syftet med priset är att uppmärksamma ett svenskt bolag som har kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad.

-Vi är otroligt stolta och glada för utmärkelsen, och att Coala Life är det första bolaget som får priset. Den imponerande juryn bakom The Rising Star Award är synnerligen välrenommerad och ett bevis på att svensk forskning och utveckling håller världsklass, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

SALSS leds av Barbro Ehnbom och samlar årligen några av Life Science-branschens mest betydelsefulla forskare, företagsledare, entreprenörer och investerare. Målet är att skapa samarbete och strategiska relationer mellan academia, industri och finansiärer och på så vis utveckla Life Science-branschen. Årets tema var Cancer Moonshot, HealthTech Transformation och Impact Investing.

I priset ingår mentorskap av juryn och internationella dörröppningar. Rising Star Award delades ut av jurymedlem Susanne Najafi på Nasdaq i Stockholm.Juryns motivering till priset var:

’’We are proud to award Coala Life the SALSS 2017 Rising Star Award, for being a novel company with commercial potential, great impact and early approval.

Coala is well advanced with their product and business model. It is highly scalable and the product is based on consumer insights. The main product is in the analysis of the data, not in the physical product that could be replaced by other market leaders. It also makes a significant impact as it helps detect one of the biggest causes of death today.

The company is pursuing the hot space of mobile patient centered digital device technologies, applied for better monitoring of heart functions. This can improve future medical practice by integrating patient information continuously rather than episodically. They have already advanced a product to the local Swedish market and is now expanding into new customer segments.’’

Den internationella juryn bestod av:

Dr. Robert LangerProfessor, MIT.

Dr. Mikael DolstenPresident Worldwide R&D, Pfizer

Dr. Carl-Henrik Heldin, Professor and Chairman, The Nobel Foundation

Dr. Eugen SteinerPartner, HealthCap

Ms. Susanne NajafiEntrepreneur & Investor, Founding Partner Backing Minds

 

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com

Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Ylva Nicolae Santesson, Senior Project Manager SALSS, 070 2792524, ylva@salss.com

 

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtat. Bolagets medicintekniska och individorienterade produkter och tjänster möjliggör analys, distansmonitorering, effektivrare hjärtutredningar och integrerade vårdtjänster, allt i realtid. I skrivande stund har Coala analyserat över 1,2 miljoner hjärtslag.

The Swedish-American Life Science Summit

The Swedish-American Life Science Summit (SALSS) är en konferens som samlar några av Life Science mest betydelsefulla forskare, företagsledare, entreprenörer och investerare. Målet är att skapa samarbetande och strategiska relationer mellan academia, industri och finansiärer och på så vis utveckla Life Science. SALSS grundades 2005 som ett initiativ för att öka den gränsöverskridande verksamheten mellan världens största marknad, USA, och en av Europas viktigaste centrum för Life Science-industrin, Sverige.

Barbro C. Ehnbom - Founder & Chairman SALSS

Ms. Ehnbom has been a pioneer in the Life Science industry throughout her whole career. She was one of the first female executives in the US pharmaceutical industry, and also a top analyst on Wall Street. She followed this with many years of investment banking, including heading the M&A activities in Scandinavia for Wasserstein Perella as they held a market leading position. As a long time board member of the Swedish-American Chamber of Commerce and Chairman Emeritus of the Swedish Economist Group in New York, Ms. Ehnbom has 30 years of experience in creating successful financial partnerships involving Sweden and the U.S. Ms. Ehnbom is active not only in the commercial field but also in areas as diverse as academics, music, the arts, and social entrepreneurship. As founder of the prestigious scholarship Female Economist of the Year, awarded to female students at the Stockholm School of Economics, Ms. Ehnbom tirelessly supports and promotes female economists as they enter into professional life.

Om tävlingen

Rising Star Award 2017 är en entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. En expertpanel väljer ut 10 bolag, som deltar på SALSS 2 dagars-program. En jury bestående av välrenommerade professorer och innovationsexperter utser det vinnande bolaget.

Om Juryn:

Robert Langer David H. Koch Institute Professor, MIT

Dr. Robert Langer, David H. Koch Institute Professor, MIT. Professor Langer has written over 1,250 articles and he also holds nearly 1,050 patents worldwide. Dr. Langer´s patents have been licensed or sublicensed to over 250 pharmaceutical, chemical, biotechnology and medical device companies. Furthermore, Dr. Langer is the most cited engineer in history. He served as a member of the United States Food and Drug Administration´s SCIENCE Board, the FDA´s highest advisory board, from 1995 to 2002, and as its Chairman from 1999 to2002. Dr. Langer has received over 220 major awards and is one of seven individuals to have received both the United States National Medal of Science (2006) and the United States National Medal of Technology and Innovation (2011). He also received the 2002 Charles Stark Draper Prize, considered the equivalent of the Nobel Prize for engineers, the 2008 Millennium Prize, the world´s largest technology prize, the 2012 Priestley Medal, the highest award of the American Chemical Society, the 2013 Wolf Prize in Chemistry, the 2014 Breakthrough Prize in Life Sciences and the 2014 Kyoto Prize. He is the also the only engineer ever to receive the Gairdner Foundation International Award.

 

Mikael Dolsten - President Worldwide Research and Development Pfizer

Dr. Dolsten is focused on advancing the company’s scientific leadership in small molecule medicines, biotherapeutics, and vaccines. He is a member of the Pfizer Executive Leadership Team and the company´s Portfolio Strategy and Investment Committee, which governs major pipeline investments and strategic end-to-end R&D priorities. He leads the Worldwide Research and Development (WRD) organization at Pfizer, which is responsible for research at the company, including development of all compounds through proof of concept, and provides safety, regulatory and clinical operation support to the entire R&D pipeline. Prior to joining Pfizer in 2009, Dr. Dolsten was President of Wyeth Research, where he led scientists across the U.S., Europe, and Asia. Dr. Dolsten earned his Ph.D. in tumor immunology and M.D. from the University of Lund in Sweden, where he was appointed Adjunct Professor in Tumor Immunology. Dr. Dolsten serves on the Science and Regulatory Executive Committee of The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) and the PhRMA Foundation Board of Directors. He is a member of the Board of Karyopharm Pharmaceuticals. Dr. Dolsten was recently elected as Foreign Member of The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Dr. Dolsten is a named inventor on several patents and has published approximately 150 articles in international journals.

 

Carl-Henrik HeldinChairman, The Nobel Foundation Director, Ludwig Cancer Research, Uppsala

Dr. Heldin was the Branch Director of the Ludwig Institute for Cancer Research in Uppsala 1986-2017, and since 1992 he is also Professor in Molecular Cell Biology at Uppsala University where he obtained his PhD in Medical and Physiological Chemistry in 1980. Dr. Heldin is a member of the European Molecular Biology Organization, the Royal Swedish Academy of Sciences and Academia Europea. Dr. Heldin was a Vice President of the European Research Council until 2014, and is also an Associate Editor for Molecular Biology of the Cell, Genes to Cells and Growth Factors. He has received several scientific awards, including Prix Antoine Lacassagne in 1989, K. Fernströms Large Medical Prize in 1993 and the Pezcoller-American Association for Cancer Research Award 2002. Dr. Heldin is also serving on the board or scientific advisory board of several Life Science companies.

Eugen Steiner- Venture Partner, HealthCap

Dr. Steiner has 30 years executive management experience as CEO or executive chairman in development stage life-science companies. As a venture partner of HealthCap, a leading European healthcare venture capital fund, he has since 1997 successfully organized and managed several start-up teams in companies which have been financed in part by HealthCap and has led financing efforts in these, which have succeeded in raising in total of over 500 million SEK from Swedish, European and US investors, enabling those companies to execute their strategies and to grow. Dr. Steiner is on the board of several public and private life-science companies as well as of the Stockholm School of Entrepreneurship. Until 1987, Dr. Steiner practiced medicine and was active in pharmacological research at the Karolinska Hospital, Sweden. Dr. Steiner received his medical degree from Karolinska Institute, and earned a Ph.D. in Clinical Pharmacology.

Susanne Najafi - Entrepreneur & Investor Founding Partner, Backing Minds

Ms. Najafi is an entrepreneur and investor. She is the founder of Venture Capital firm Backing Minds that invests beyond the homogeneous networks, in underinvested entrepreneurs that is normally missed by traditional VCs. Ms. Najafi grew up outside of Stockholm by Iranian parents and set an early goal in life to start a company that had 100 million in sales before the age of 30. She reached the goal with Eleven, one of Nordics largest e-commercial companies within beauty care where she was the founder and CEO. She has also founded 3 other companies within e-commerce and tech. She has a background as Brand Manager from Procter&Gamble and as a Ms.C-graduate in Business and Economics and CEMS from Stockholm School of Economics. Ms. Najafi is on the board of listed Stockmann and Lindex and has received several awards e.g. Young Leader of the Year 2015, Most Influential Founder under 40 by DagensIndustri and Entrepreneur Mama of the year 2016.

Euro Accident genomför som första försäkringsbolag en pilot tillsammans med Coala Life

euro accident coala life

Euro Accident tar hjälp av en ny innovation inom digital hälsa för att underlätta för kunderna att tryggt och enkelt få koll på sin hjärtstatus. Med Coala Heart Monitor kan tidiga eller okända tecken på hjärtfel upptäckas och åtgärdas i tid.

Coala Heart Monitor är en svensk innovation som är utvecklad för att upptäcka tecken på oregelbunden hjärtfrekvens, som hjärtrusningar, förmaksflimmer, olika typer av arytmier och andra tecken på hjärtsjukdomar som en hjärtläkare kan lyssna sig fram till.

– Det här är ett snabbt och effektivt sätt att fånga upp sådana signaler, eftersom EKG-mätningarna görs regelbundet över en längre tid och kan hitta sådant som annars inte hade upptäckts, säger Therese Leijonhufvud, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

Coala Heart Monitor hålls mot bröstet i en halv minut och efter några sekunder presenteras resultatet i Coala-appen i mobilen.

Förutom rytmkurvor och hjärtfrekvens, så visas även en analys av hjärtats status i realtid. Det är möjligt genom teknologin i Coala som registrerar och digitaliserar hjärtljudet och sensorer som läser av hjärtats elektriska impulser med EKG. Hjärntanalysen kombineras med ett tum-EKG för referensmätning.

Resultaten kan även skickas vidare direkt till en hjärtläkare som då analyserar och återkopplar till kunden. Om de skulle hitta något avvikande får kunden vägledning till fortsatt vård. Idag genomför Euro Accident som första försäkringsbolag en pilot tillsammans med Aleris hjärtspecialister.

– Det kan ta upp till 13 veckor från remiss till att patienten träffar en hjärtläkare i den allmänna vården. Med Coala kan hjärtfel upptäckas och åtgärdas i tid, och skulle det visa sig att allt var bra behöver kunden inte oroa sig i onödan. Det är också en stor fördel att kunden kan sköta mätningen själv i en trygg miljö, var och när det passar kunden själv, säger Therese Leijonhufvud.

Therese Leijonhufvud har själv provat Coala Heart Monitor under några veckor för att bekanta sig med hur den fungerar.

– Den var otroligt enkel att hantera. Jag tycker att det känns väldigt tryggt att det var så lätt att göra en EKG-mätning. Sedan är det spännande för mig, som är sjuksköterska i grunden, att få vara med så tidigt i utvecklingen av den här nya tekniken och dessutom kunna erbjuda den till våra kunder, säger Therese Leijonhufvud.

Coala Heart Monitor är utvecklad av Coala Life som tidigare i år fick ta emot "eHealth Award 2017" på e-hälsomässan Vitalis. Under årets Almedalsvecka avgörs dessutom entreprenörstävlingen Serendipity Challenge, där Coala Life är utsedd till en av finalisterna som gör upp om titeln ”Årets startupbolag” och ”Årets tillväxtbolag”.

 

Coala vinnare av Nordeas partnerpris i Almedalen

 

Inom ramen för finalen i Serendipity Challenge 2017 i Almedalen så korades Coala Life till vinnare av till Nordeas partnerpris.  

Motiveringen löd:

"Vi har sett otroligt många spännande produktbolag och starka servicemodeller! Vår vinnare lyckades redan i sin korta hisspitch visa att de förenar dessa två i en globalt skalbar produkt. När den produkten dessutom lindrar oro, frigör viktig vårdtid och räddar liv är det självklart att vårt hjärta klappar starkast för vår vinnare av Nordeas partnerpris, Coala!"

- Att vinna det här priset är helt fantastiskt för oss! Det skapar möjligheter att hitta nya partners och framtida kunder, säger Philip Siberg, Coala Life’s Co-founder och CEO om priset, som är en resa till Silicon Valley där de bland annat kommer få träffa investerare.

Läs Nordeas pressrelease här

En miljon analyserade hjärtslag

En miljon analyserade hjärtslag! Vi är otroligt glada över att så många väljer att följa sina hjärtan. Glädjande är också att över 94% av våra användare svarade att ni är nöjda eller mycket nöjda med er Coala i vår senaste kundenkät. Vi jobbar nu vidare mot 100% nöjdhet och uppskattar all er feedback!

Kom och träffa oss på Almedalsveckan i Visby

Coala Life Almedalsveckan

 

Almedalsveckan är en spännande mötesplats för beslutsfattare inom näringsliv och offentligsektor, politiker, organisationer och media. Coala Life är självklart på plats med ett fullspäckat schema och vi är mycket stolta över att vara inbjudna som finalist, tävlingsdeltagare, debattörer och panelmedlemmar i flera spännande event på Almedalsveckan. 


Välkommen att träffa oss och ta ditt EKG med Coala på Almedalsveckan i Visby!
 
Serendiptity Challenge
Techarena, Almedalens Silicon Valley
Tid:                  3 juli 09:00-17:00,                                                                                                                                   4 juli 08:15-17:35
Plats:   Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, mitt i centrala Visby.

Almedalens egna Silicon Valley där Coala Life deltar tillsammans med 50 andra nordiska företag. Utställningen tar plats på Industriområdet mitt i centrala Visby och det är besökarna som röstar fram en vinnare som får motta ”Publikens pris”. I samband med tävlingen kommer det att arrangeras seminarier på temat ”Från startup till miljardbolag” och du får möjlighet att testa Coala Heart Monitor.
 
Final pitch.

Tid:                  4 juli kl13:00              Utannonsering av de 7 bolag som går till final                                                   4 juli 14:30-17:00       Pitch på stora scen
Plats:   ”TechArena”, Industriområdet, S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, centrala Visby.
 
Måndag 3 juli är det kval och alla 24 finalbolag pitchar inför juryn, däribland Coala Life. Pitchen sker bakom stängda dörrar utan publik. Juryn väljer då ut 7 bolag som går till slutfinal. Denna äger rum tisdag 4 juli och de 7 bolagen pitchar då inför jury och publik och gör upp om titlarna ”Årets startupbolag” och ”Årets tillväxtbolag”. Vinnarna i respektive kategori får ett tillväxtpaket till ett värde av 200 000 kronor och en plats i vinnardelegationen som reser till Silicon Valley. Slutfinalen är öppen för alla
För mer information klicka här.

Microsoft
Artificiell intelligens i samhällstjänst – så behåller Sverige sin ställning inom hälso-och sjukvård
Tid:      5 juli 10:00 -10:40
Plats:   Södra kyrkogatan 3, Almedalen, Visby
 
MEDVERKANDE
Mikael Bäckström, Partner & Co-owner, Imaginecare
Sara Lei, Clinical Advisor, Cambio
Philip Siberg, CEO & Co-founder, Coala Life
Per-Olof Sjöberg, Head of Business and Innovation Area eHealth, RISE SICS AB
Patrik Sundström, Programansvarig för eHälsa, SKL
Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting
Moderator: Mathias Ekman, ansvarig för hälso- och sjukvård, Microsoft
 
Sverige har goda förutsättningar att bli världsledande inom användning av AI och maskininlärning inom skola, vård och omsorg. Möjligheterna verkar vara oändliga kring hur offentlig sektor kan förändras med hjälp av Big Data, maskininlärning och AI. Men vilka risker ser vi och vilka policybeslut måste till för att möjliggöra användandet av den senaste tekniken samtidigt som vi värna om integriteten av den enskilde individen? Seminariet är ett av två som diskuterar användandet av AI inom skola, vård och omsorg.
För mer information klicka här.

Stockholm Science City, Life Science Sweden och H2 Health Hub
Läkemedelsbolagen blir hälsobolag
Tid:      4 juli 9:30 - 10:30
Plats:   Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Almedalen, Visby
 
MEDVERKANDE
Niklas Karlberg VD, Novartis
Malin Parkler VD, Pfizer
Titti Lundgren CMO, Coala Life AB
Ola Cornelius VD/grundare, Nerve AB
William Hamilton Medgrundare, Mimerse
Emma Spak, Läkare
Moderator: Hanna Brodda, chefredaktör, Life Science Sweden
 
Det pågår en transformation i branschen. Många läkemedelsbolag omformulerar sina uppdrag och går från att göra produkter för sjuka till att, med hjälp av bland annat digitala lösningar, hålla människor friska. Hur förändrar det relationen mellan vårdgivare och läkemedelsbolag, mellan individ/patient och vårdgivare.
För mer information klicka här.
 
För mer information, kontakta:
Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Vi ser fram emot att få träffa dig i Almedalen!
Hjärtliga hälsningar,
Coala teamet

Coala Life stolt finalist i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017

Coala Life Serendipity Challenge finalist

 

På årets Almedalsvecka avgörs Serendipity Challenge där Coala Life är utsedd till en av finalisterna. Tävlingen samlar Sveriges och några av Nordens mest innovativa bolag från olika branscher så som medicinteknik, e-hälsa, miljöteknik, VR och IoT med mera.

Tävlingen arrangeras av Serendipity tillsammans med ITM, Industrin tar matchen, och riktar sig till entreprenörsledda bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den globala marknaden. Bolagen har utvärderats av en expertjury där stort fokus har lagts på skalbarhet och att det finns väldefinierade tillväxtmöjligheter.

- Vi är så stolta över att vara finalist och ser fram emot möjligheten att få berätta om vår revolutionerande lösning för Almedalsbesökarna och till givande utbyten med övriga deltagande företag och sponsorer. Våra digitala tjänster innebär att fler kan upptäcka hjärtsjukdomar i tid och samtidigt undvika onödiga besök i vården och det känns därför extra givande att en sådan innovation uppmärksammas, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Finalisterna får chans att pitcha på plats inför finaljuryn och göra upp om titlarna ”Årets startupbolag” och ”Årets tillväxtbolag”. Vinnarna i respektive kategori får ett tillväxtpaket till ett värde av 200 000 kronor och en plats i vinnardelegationen som reser till Silicon Valley.

- Årets finalfält är det starkaste och bredaste hittills. Alla bolag har potential eller är på god väg att revolutionera sina respektive industrier och många har redan hunnit få fäste internationellt vilket är ett kvitto på innovationskraften bland nordiska entreprenörer,” säger Omid Ekhlasi, grundare och tävlingschef för Serendipity Challenge.

50 bolag kommer att finnas representerade på plats i Almedalen och vara del av en tech-utställning på Industriområdet mitt i centrala Visby, där Almedalsbesökarna kommer att kunna rösta fram en vinnare som får motta ”Publikens pris”. I samband med tävlingen kommer det att arrangeras seminarier på temat ”Från startup till miljardbolag”.

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com

 

Om tävlingen

Serendipity Challenge är en entreprenörstävling för startup- och tillväxtbolag. En expertpanel väljer ut de bolag som tar sig till finaldagarna under Almedalsveckan. Där får bolagen i en delfinal få pitcha inför en jury bestående av välrenommerade svenska investerare, entreprenörer och innovationsexperter som sedan korar ”Årets startupbolag” respektive ”Årets tillväxtbolag”. Vinnarna i respektive kategori får ett tillväxtpaket till ett värde av 200 000 kronor och en plats i vinnardelegationen till Silicon Valley. Tävlingen är öppen för bolag från hela Norden och inom alla branscher.

Finalen avgörs på Industriområdet, Sankt Hansgatan/Trappgränd, Visby tisdagen den 4 juli. www.serendipitychallenge.se

Om ITM Industrin tar matchen

Industrin tar matchen vill tydliggöra industrins betydelse för svensk välfärd. Svenska industriföretag ”tar matchen” varje dag, året runt på den globala marknaden. Bakom initiativet står 13 industriorganisationer. www.industrintarmatchen.se

Om Serendipity

Serendipity är ”House of Technologies – Home of Entrepreneurs” med teknikbolag sprungna ur forskning inom bl.a. cleantech, life science, materialteknik, it och medicinteknik. Idag anställer gruppen fler än 1000 medarbetare. www.serendipity.se

Träffa oss tillsammans med LloydsApotek och Hjärt-Lungfonden, på Malmö centralstation fredag 19 maj

Coala Heart Monitor LloydsApotek HjärtLungfonden

 

Tillsammans med LloydsApotek, som samarbetar med Hjärt-Lungfonden, hjälper vi på Coala Life till att sprida budskapet om att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och att mer forskning behövs för att rädda fler liv. Nu på fredag den 19 maj träffar du oss på Malmö centralstation där du får möjligheten att ta ditt EKG, din hjärtfrekvens och blodtryck och prata med oss om vad du kan göra för ditt hjärta ❤. Du har dessutom chans att vinna en Coala Heart Monitor till ett värde av 1295kr!

Hjärtligt välkommen

Läs mer på Hjärt-Lungfonden.

Nya möjligheter att dela sin hjärtdata

Coala App EKG

 

Coala Life har tagit fram en uppgraderad version av Coala appen baserat på användarnas och läkarnas synpunkter.

Det innebär att man nu kan ladda ned, dela och visa EKG-mätningar direkt från Coala appen. Genom att klicka på symbolen uppe i högra hörnet vid mätningen kan man välja att ladda ned eller skicka. Tips för dig som är iPhone-användare är att ladda ner dina EKG-mätningar och enkelt spara dem i iBooks appen som finns i mobilen.

En av många styrkor med Coalan är att man kan ta både bröst-EKG och tum-EKG. Resultaten från dessa mätningar kan ibland variera sinsemellan. För att få ett avvikande resultat krävs att båda mätningarna visar avvikande resultat, detta för att ge maximal noggrannhet och känslighet i systemet. Därför kan nedladdade EKG-mätningar ibland visa olika resultat.

Den nya Coala appen innehåller även en rad olika allmänna kvalitets-, prestanda- och analysförbättringar. Nyhet är också att Coala appen nu finns på engelska. Appen ställer in sig på engelska om inte svenska har angetts som standardspråk i din telefon.

Det kostar inget att uppdatera Coala appen.

Läs mer om Coala Heart Monitor här.

Coala App EKG
Coala App EKG

Coala Life är vinnare av eHealth Award 2017

eHealth award winner coala life

 

Coala Life är stolta vinnare av eHealth Award 2017 med trygghetstjänsten Coala Heart Monitor. Priset delades ut på tisdagen av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikströms statssekreterare Agneta Karlsson och presenterades på Vitalis eHälsomässa i Göteborg.

Juryns motivering lyder; De har en innovativ produkt, slutanvändaren har deltagit i utvecklingen och det är en stor marknadspotential, både nationellt och internationellt. Produkten möjliggör en individcentrerad vård, vilket bidrar till förebyggande behandling snarare än att sjukdom får utvecklas och kräver akut och omfattande behandling. Coala Life kommer att bidra till ökat patientengagemang, förbättrad livskvalitet och vård samt minskad dödlighet

Utmärkelsen eHealth Awards har som syfte är att uppmärksamma alla eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill man visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

- För bara ett år sedan på Vitalis 2016 stod Coala Life inför lanseringen av Coala Heart Monitor. Ett år senare står vi här som vinnare av eHealth Awards. Det som känns extra givande är att vi har kunnat visa på den konkreta nyttan vad vår tjänst innebär i form av att fler kan upptäcka hjärtsjukdomar i tid och samtidigt undvika onödiga besök i vården, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Priset eHealth Awards går till ett svenskt företag med en innovativ eHälsolösning eller produkt som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKLs “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

Övriga nominerade till priset var Mevia och CollaboDoc.

Se en film från som visar de tre finalistbidragen från Sahlgrenska Science Park här.


Juryn för eHealth Awards 2017:
– Agneta Granström, Landstingsråd, Norrlands Läns Landsting

– Anette Falkenroth, CMIO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Emma Spak, Ledamot i styrelsen för Läkarförbundet

– Maria Sterner, Affärsansvarig, Vitalis

– Marianne Larsson, Innovationschef, Innovation Skåne

– Martin Andreasson, Regionråd, Västra Götalandsregionen

– Steven Gallagher, VP, Affärsutveckling EU, Cerner

Nu lanseras Coala för vården

Coala_Bild5_169 PRO.jpg

 

Strax innan jul 2016  lanserades Coala Heart Monitor, en svensk innovation som hjälper fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid och undvika onödiga besök i vården. Nu breddas portföljen genom lanseringen av Coala Heart Monitor Pro - den första digitala, medicintekniska lösningen som ger vården möjlighet att dagligen kunna följa och analysera hjärtan, på distans i realtid.

Coala Heart Monitor Pro är ett professionellt inriktat system för vården – framtagen för att möjliggöra effektivare arytmiutredningar, screening och distansmedicin. Det svenskutvecklade systemet är utvecklat så att vården kan följa och stödja diagnostiken av patienter på distans, där patienten screenar sig själv i hemmiljö genom regelbundna 1-minutsmätningar av bröst och tum-EKG, samt vid upplevda arytmibesvär.

Genom den molnbaserade Coala Care portalen kan vårdgivare följa och kommunicera direkt med anslutna patienter, samt analysera mätningar i realtid. Vårdgivare har direkt och säker uppkoppling mot Coala Care portalen från vilken dator om helst och portalen ger en översikt över varje enskild ansluten Coala-användares resultat av bröst- och tum-EKG, inspelat hjärtljud, dennes profil, samt angett allmäntillstånd. All data lagras sedan i en personlig digital journal och sparas säkert och krypterat.  

-       Från vårdens sida ser jag tydliga fördelar med nya digitala, patientorienterade verktyg som underlättar diagnostiken och som effektiviserar kommunikationen mellan individen och vårdgivare, säger Dr. Kaj  Lindvall, docent och grundare av Stockholm Heart Center. Coala har utvecklat ett system som jag bedömer möjliggör just detta. I förlängningen leder det till mindre belastning på vården och kortare väntetider.

-        Nu tar vi nästa stora kliv och lanserar Coala mot vården eftersom vi ser en stark efterfrågan på effektivare, digitala lösningar som möjliggör arytmiutredningar i vardagslivet. Systemet hjälper till att minska andelen onödiga vårdbesök relaterat till hjärtat, möjliggör effektivare hjärtutredningar och bidrar till att upptäcka symptom för hjärtsjukdomar i ett tidigare skede än i dag, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Coala Heart Monitor Pro säljs genom Coala Life AB och utvalda partners.

För mer information, kontakta:
Titti Lundgren, CMO, 070 8353328, titti.lundgren@coalalife.com
Philip Siberg, VD, 070 7906734, philip.siberg@coalalife.com


Läs mer om Coala Care, klicka här.

Riddarens Vårdcentral först ut att erbjuda Coala Heart Monitor till alla listade patienter

Läkarna och bröderna Mohammad och Hammad Al-Saaid driver Riddarens Vårdcentral.

 

Nu erbjuds Coala Heart Monitor till listade patienter hos Riddarens vårdcentral i Akalla. Riddarens erbjuder som första svenska vårdcentral alla sina patienter med behov av hjärtscreening, arytmiutredning eller har oro för sitt hjärta att kostnadsfritt låna hem en Coala Heart Monitor. 

Riddarens brukar kallas Sveriges modernaste vårdcentral. En unik vårdcentral som drivs av Hammad Al-Saaid, 29 år och hans bror Mohammad Al-Saaid 30 år, båda legitimerade läkare med sikte på specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin. Tillsammans startade de år 2015 sin första egna vårdcentral, Riddarens, i avtal med Stockholm läns landsting. Deras nisch är digitala lösningar i vården, där inspirationen kommer från industrin, bankvärlden och bioduken. Idag arbetar fem specialistläkare och tre distriktssköterskor på vårdcentralen. Man har nästan 6 000 listade patienter.

Som första vårdcentral i Stockholm erbjuder nu Riddarens vårdcentral Coala Heart Monitor till alla sina listade patienter. Samarbetet innebär att listade patienter får låna hem Coala Heart Monitor utan kostnad. Läkarna hos Riddarens kan följa Coala-användare på distans.

”Genom att våra patienter har en Coala hemma kan vi följa deras hjärta på distans och med möjligheter att hitta sjukdomar i tid. Lika viktigt är det att mildra oro och minska onödiga vårdbesök på grund av hjärtat. Vi kallar det e-hälsa på riktigt,” kommenterar Dr. Hammad Al-Saaid.

Coala Heart Monitor är en svensk trygghetstjänst som kan hitta tidiga tecken på ett flertal hjärtsjukdomar. Med Coala kan du enkelt mäta din hjärtfrekvens, lyssna på ditt hjärta och ta ditt EKG. Coala analyserar ditt hjärta när och var du vill och inom en minut får du resultatet direkt i din smartphone. Mätningarna sparas i din digitala journal och du kan enkelt dela dem med din läkare genom Coala Care portalen, eller bara visa resultaten nästa gång du träffar din läkare.

”Riddarens Vårdcentral har på ett imponerade sätt etablerat sig som Sveriges modernaste vårdcentral med stort fokus på individen och smarta digitala lösningar. Vi är stolta över att få samarbeta med bröderna Al-Saaid och få vara med och implementera framtidens vård redan idag.” kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life AB.


För att komma till Riddarens hemsida, klicka här.

Coala Life stolt finalist i eHealth Award 2017!

eHealth Award Coala Life

 

På Vitalis eHälsomässa den 25 april i Göteborg presenteras vinnaren av eHealth Award där Coala Life är en av tre finalister. Priset delas ut av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström och är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park.

Coala Life är utsedd till en av tre finalister i årets eHealth Awards med och är nominerad för trygghetstjänsten Coala Heart Monitor. Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill man visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

-På Vitalis 2016 stod Coala Life inför lansering av Coala Heart Monitor. Ett år senare är vi stolta finalister i eHealth Awards och kan konkret visa på den stora nyttan med vår tjänst, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

Priset går till ett svenskt företag med en innovativ eHälsolösning eller produkt som har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.


Läs mer om eHealth Award här.

Coala Life utsedd till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag!

33-listan Coala life

 

För tionde året i rad har tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden tagit fram den prestigefyllda 33-listan som utser vilka av dagens teknik-startups som har potential att bli morgondagens börsjättar. Coala Life placerade sig på listan i konkurrens med över 200 nominerade företag.

-Vi är otroligt glada över att ha blivit utvalda till listan och mycket stolta över att vår unika tjänst Coala Heart Monitor uppmärksammas, säger Philip Siberg, vd Coala Life

Den första 33-listan presenterades 2008, och under åren har 190 bolag varit med – däribland Spotify, Izettle och Truecaller. Ny teknik och Affärsvärldens ambition med listan är att ge en bild över vilka företag som har möjlighet att bli det här århundradets nya storföretag.

Alla vinnarbolag presenterades på finalfesten på Münchenbryggeriet i Stockholm. Konferencier för kvällen var Jesper Rönndahl, komiker och författare – känd bland annat för boken ”Framtiden: en illustrerad guide”. Under kvällen fick årets 33-bolag chans att mingla med tidigare vinnare, investerare och andra profiler från Sveriges startup-scen samt lyssna på Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet.

Av de tidigare vinnarna av 33-listan har 20 företag gått till börsen och totalt 19 bolag har förvärvats – bland annat Polar Rose och Limes Audio, som köptes upp av Apple respektive Google.


Läs mer om 33-listan på Nyteknik.se