VD tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har tecknat 10 526 316 aktier via en pensionsförsäkring den 30 augusti 2023 för 4 MSEK, med en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie utanför handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Rätten till att teckna aktierna beslutades på en extra bolagsstämma den 31 juli 2023.