Studier

Klinisk evidens

Coala Heart Monitor möjliggör banbrytande kliniska studier av hjärtat. Coala förenklar användarcentrerade studier och för att samla in stora datamängder av EKG och hjärtljud i geografiskt distribuerade grupper.

Coalas marknadsledande prestanda är kliniskt utvärderad och bygger på forskningsresultat som presenterats på flera nationella och internationella forskningskonferenser.

Som det första integrerade smartphone-baserade systemet detekterar Coala förmaksflimmer genom analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-registreringen, i enlighet med kliniska riktlinjer. Systemet automatdetekterar även ett flertal andra typer av arytmier och genom att både bröst- och tum-EKG registreras erhålls den höga noggrannheten. Coala Lifes team fortsätter att utveckla systemet så att fler fysiologiska och patofysiologiska processer inom hjärta kärl kan registreras och utvärderas.

Rådgivare

Clinical Advisory Board

Tord Juhlin, MD, PhD, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Tord är även ordförande i svenska kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG).

Hans-Jörgen Nilsson, MD, PhD, Workstream Lead Cardiology, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Hans-Jörgen är involverad i den kardiologiska delen gällande implementering av nytt vårdinformationssystem i Region Skåne.

Claes Held, MD, PhD, Överläkare och Professor i Kardiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala. Claes är kliniskt verksam vid Hjärtkliniken, Akademiska Sjukhuset. Han forskar med verksamheten förlagd till Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), vid Uppsala Universitet.

Ulf Tossman, PhD Neurofarmakologi, CEO Orphelion AB, medgrundare till Coala Life AB. Ulf är även styrelsemedlem i flera "Life-Science"-bolag

Peter Magnusson, MD, PhD, kardiolog, överläkare, Region Gävleborg/VO Kardiologi. Peter är verksam som forskare vid Centrum för forskning och utveckling Gävleborg/Uppsala Universitet (CFUG) och Karolinska Institutet.

Studier

Study summary

Summary of clinical studies with the Coala Heart Monitor

Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Instant ECG feedback with a new digital technique reduces symptoms caused by palpitations and increases health-related quality of life (the RedHeart study)

European Journal of Cardiovascular Nursing, March 2021

Schenck-Gustafsson, Carnlöf, Jensen-Urstad, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Improving Efficiency of Clinical Studies Using a Total Digital Approach: Prospective Observational Study

JMIR Formative Research, Feb 2021

Magnusson et al. 2020

Patient-reported feasibility of chest and thumb ECG after cryptogenic stroke in Sweden: an observational study

BMJ Open, Aug 2020

Magnusson et al. 2020

Diagnostic yield of chest and thumb ECG after cryptogenic stroke, Transient ECG Assessment in Stroke Evaluation (TEASE): an observational trial

BMJ Open, Aug 2020

Olsson and Samuelsson, 2020

Quality validation of different ECG leads, and an automatic P-wave detection algorithm for AF, based on real-world data

AHA EPI Lifestyle 2020, Phoenix, Arizona

Olsson and Samuelsson, 2020

Real-world data validation of a novel P-wave based automatic Atrial Fibrillation detection algorithm

AHA EPI Lifestyle 2020, Phoenix, Arizona

Mitrani, Dabas, Goldberger, University of Miami Miller School of Medicine, Florida

COVID-19 cardiac injury: Implications for long-term surveillance and outcomes in survivors

Heart Rhythm Journal 2020

Insulander, Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Device profile of the Coala Heart Monitor for remote monitoring of the heart rhythm: overview of its efficacy.

Expert Review of Medical Devices https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1732814

Carnlöf, Insulander, Jensen-Urstad, Schenck-Gustafsson. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Pre-menopausal women with palpatations have more symptoms, anxiety, depression and lower HRQOL than post-menopausal women.

2019, Washington DC

Insulander, Carnlöf, Jensen-Urstad, Schenck-Gustafsson. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Symptomatic palpitations causing anxiety in women – what are the underlying arrhythmias?

European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Schenck-Gustafsson, Carnlöf, Ljótsson, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Very rapid inclusion in a clinical study with the help of eAuthentication (Bank-ID). A study on 913 women with palpitations using new digital techniques.

Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2019, Göteborg

Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Instant analysis of the ECG with a new digital technique during palpitations reduce symptoms, anxiety, depression, and increase HRQOL in women (Red Heart Study)

Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2019, Göteborg

Magnusson P, Samuelsson M et al. 2019

Atrial Fibrillation and the Role of Thumb ECGs

Open Access Book Chapter. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.83660

Olsson and Samuelsson, 2019

Performance evaluation of dual vs. single lead automatic, real-world arrhythmic ECG recordings

European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Olsson and Samuelsson, 2019

Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algorithm based on real-world arrhythmic recordings

European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Olsson and Samuelsson, 2018

Performance evaluation of automatic symptom-ruled,real-world arrhythmic recordings

Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2018, Stockholm

Mattsson, Koyi, Magnusson. Region Gävleborg and Karolinska Institutet

Transient Electrocardiogram Assessment in Stroke Evaluation (TEASE) – rationale and design: a prospective observational study using chest and thumb-ECG

Pågående

Case studies

Mitrani, Dabas, Goldberger, University of Miami Miller School of Medicine, Florida

COVID-19 cardiac injury: Implications for long-term surveillance and outcomes in survivors

Heart Rhythm Journal 2020

Aleris Utvärderingsrapport - Digital arytmiutredning med Coala pro, 2019

"Införandet av Coala Heart Monitor Pro leder till effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet."

Ekerö vårdcentral, 2017/2018

"Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer"

Partners