QorumPartners är en leverantör av virtuella vårdtjänster som specialiserar sig på distansmonitorering, i USA känt som Remote Patient Monitoring (RPM). Företaget är ett amerikanskt dotterbolag till Coala Life Inc. och exklusiv distributör av Coala Heart Monitor i USA.

QorumPartners låter kliniken fokusera på vad som är viktigt

QorumPartners fullservice lösning för distansmonitorering (RPM) håller patienten uppkopplad alla tider året runt.

QorumPartners hanterar allt, så som fakturering, introduktion av patient, utrustning (hantering, uppstart, frakt och returer) och allra viktigast monitorering dygnet runt med ett vårdteam som tilldelas varje patient baserat på specifika medicinska behov.

Detta ger en problemfri upplevelse för varje patient och reducerar arbetsbelastning och stress på kliniken vilket tillåter vårdpersonal att fokusera på patientbesök som behöver ske på kliniken.

Lösningar erbjudna av QorumPartners

Läs mer om lösningarna från QorumPartners

Gå till QorumPartners hemsida

Specifika vårdplaner för varje enskild patient

Genom att utnyttja de senaste tekniska framstegen med omfattande helhetslösningar tillhandahåller QorumPartners-teamet sjukvårdspersonal patientövervakning i realtid och gör det möjligt för amerikanska läkare att följa patienterna mellan besök på kliniken. QorumPartners erbjuder specifika vårdplaner som en utökning av varje kliniks verksamhet. QorumPartners utvecklar en förtroendefull relation med patienterna som uppmuntrar och hjälper dem att ta mer kontroll över sin egen hälsa.