Om oss

Coala Life AB

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa som har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, analys och screening av hjärtat.

Coala Heart Monitor är en prisbelönt medicinteknisk produkt och tjänst som lanserades i början av 2017 direkt till slutkund. Sedan 2018 marknadsförs Coala Pro mot vården för att möjliggöra kostnadseffektiva och digitala hjärtutredningar på distans.

Tjänsten bygger på ett 30-tal patent och ca 300 miljoner kronor har investerats i Coala Life av ledande svenska investerare och bakom bolaget står en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från vården.

Vår vision

"Vi skall bidra till att vinna kampen mot världens främsta dödsorsak - hjärtat."

Det gör vi möjligt genom att ge mänskligheten möjligheten att själva kunna följa sina hjärtan, utveckla smarta AI-baserade algoritmer och generera data till forskningen.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningar till att människor dör världen över. Anledningen är i många fall en sen diagnos. Forskningen bakom Coala Life inleddes redan 2004 av läkare och svenska entreprenörer för att ändra på det. Nu är framtiden här.

Följ ditt hjärta du också.

Vår historia

Vår historia börjar våren 2001. Kring ett middagsbord pratar ett antal läkarstudenter och IT-experter om svårigheten att lyssna på hjärtljud. Frustrationen är stor. Problem med hjärtat är en av de främsta dödsorsakerna i världen. Ändå lyssnar en samlad läkarkår på hjärtat med utrustning som uppfanns i mitten av 1800-talet och inte uppdaterats sedan 1930-talet – stetoskopet. Hjärtljud är lågfrekvent och svårt att höra, även med stetoskop. Andra ljud, som andning, kommer dessutom in och stör diagnosen. En diagnos som ofta är en subjektiv bedömning av läkaren som lyssnar, där erfarenhet blir direkt avgörande i bedömningen . Det borde helt enkelt finnas något bättre.

Där och då föds idén att skapa framtidens stetoskop. Där subjektivitet har ersatts med objektivitet. Där filtrering och förstärkning gör att man hör det man vill höra – hjärtat. Från början tänkt för läkare, men efter hand visar det sig att den enskilde individen är en lika viktig, om än kanske viktigare, användare. Den digitala resan har börjat.

Ett stort antal experter inom och utom sjukvården engageras. Utvecklingsarbetet fortsätter under flera år med stor entusiasm. Den övriga tekniska utvecklingen gagnar det som senare ska bli slutprodukten. Smartphones introduceras. Appar, moln och trådlöst blir var mans ord.

Att förbinda var och en med läkaren via molnet, där screeningen sker i hemmet av den enskilde, med teknik som förstärker och filtrerar hjärtljudet, och svaret kommer direkt i mobilen, är vägen framåt. Patent ansöks och godkänns. Tekniken gör det också möjligt att på allvar ta upp kampen mot världens främsta orsaker till att människor dör.

Nästa steg är att kombinera en förfinad teknik för att lyssna på hjärtat med att samtidigt göra ett EKG –  för den enskilde, hemma. Ytterligare patent registreras. Lösningen är världsunik. Ingen annan kombinerar dessa två möjligheter.

Idag har vi ett utvecklat ekosystem där varje individ är sitt eget nav, med hjärtspecialister som kan kopplas upp för att bistå med diagnos och där uppkopplingen skapar en gigantisk databas i forskningens tjänst. Viljan att bredda möjligheterna från screening av hjärtat till andra möjligheter för självdiagnosticering, driver vår utveckling framåt och ökar möjligheten att nå vår vision: Att vinna kampen mot världens vanligaste dödsorsaker.

Under 2017 togs nästa stora steg - vi lanserar Coala Pro med inriktning mot vården. Den första digitala, medicintekniska lösningen för vården att dagligen följa och analysera individers hjärta, i realtid, i vardagsmiljö och med uppkoppling mot vården. Coala Pro möjliggör effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning. Under 2018 publicerar kliniska data som styrker noggrannheten i Coalas system, vi fortsätter att prisbelönas och allt fler kliniker börjar använda Coala. Bland våra konsumentkunder är feedback att över 90% är mycket nöjda med sin Coala. Våren 2018 förstärks teamet ytterligare och framtiden ligger för oss.


Läs mer om Coala Heart Monitor

Läs mer om Coala för vården

Coala teamet

Ledningsgrupp

Dan Pitulia - CEO och founding co-investor

Philip Siberg - co-founder och Chief Strategy Officer

Alviva Stolpe – CFO

Jane Wall - Sales & Clinical Director Nordic

Magnus Samuelsson - CTO och co-founder

Lars Gusch - Technical Product Owner

 

 

Styrelse

Per Carendi - Styrelsens Ordförande. Per är Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Bakgrund inom Life Science, Försäkring, Fastighet, Venture Capital, och Investmentbolag. Erfarenhet från styrelseuppdrag i 70+ bolag, inklusive noterade life-science bolag.

Ebba Fåhraeus - Ledamot. Ebba är Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm. VD SmiLe Incubator AB, styrelseordförande i AcuCort AB och styrelseledamot i Prevas AB, Carasent ASA, 3HF Response AB mfl.

Peter Troija - Ledamot. Peter har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Peter är bosatt i San Diego, USA och är General Manager på ThermoFisher.

Beverly Huss – Ledamot. Beverly har en MSc Technology Management Pepperdine University. VD och medgrundare av Pagionia Medical, styrelseordförande i Madorra, Inc och. styrelseledamot i bland annat Ancora Heart och Pagonia Medical och Accury Inc. Beverly är bosatt i Menlo Park, San Francisco, USA.

 

 

Coalas clinical advisory board

Tord Juhlin, MD, PhD, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Tord är även ordförande i svenska kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG).

Hans-Jörgen Nilsson, MD, PhD, Workstream Lead Cardiology, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Hans-Jörgen är involverad i den kardiologiska delen gällande implementering av nytt vårdinformationssystem i Region Skåne.

Claes Held, MD, PhD, Överläkare och Professor i Kardiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala. Claes är kliniskt verksam vid Hjärtkliniken, Akademiska Sjukhuset. Han forskar med verksamheten förlagd till Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR), vid Uppsala Universitet.

Ulf Tossman, PhD Neurofarmakologi, CEO Orphelion AB, medgrundare till Coala Life AB. Ulf är även styrelsemedlem i flera "Life-Science"-bolag

Peter Magnusson, MD, PhD, kardiolog, överläkare, Region Gävleborg/VO Kardiologi. Peter är verksam som forskare vid Centrum för forskning och utveckling Gävleborg/Uppsala Universitet (CFUG) och Karolinska Institutet.

2021
Q3
Coala awarded the 2021 Frost & Sullivan New Product Innovation Award – Cardiac Monitoring.
Q2
Protocol for using Coala on long-term management of patients with palpitation issues and related symptoms. Read here.
Launch of new unique features including Coala Automated Monitoring Report and enhanced sound filters for remote auscultation.
Launch of managed RPM by Coala to help providers run seamless and compliant RPM programs.
TGA approval in Australia
Q1
RedHeart Study published proving that the Coala helps reduce symptoms of palpitations and increases quality of life in over 800 women
Coala introduced for post-Ablation monitoring at one of the leading US healthcare system
Launch of service to help enhance and leverage cardiac rehab programs.
2020
Q4
Launch of the Coala Connect Rx direct-to-patient telecardiology service in the US
Coala introduced as screening tool of athletic students returning back from Covid-19 at one of US largest high schools
First patient-reported feasibility study of Coala published in BMJ, with excellent patient feedback
Q3
TEASE-study is published in BMJ validating the use of Coala for post-cryptogenic stroke monitoring
Coala Life and MyCardiologist to roll-out the largest Real-Time Cardiac Monitoring program in Florida
Coala Life rolls out in major cardiology clinics in Texas and California
Q2
Utökad FDA-indikation för att möjliggöra automatisk upptäckt av 9 av de vanligaste arytmierna under COVID-19
Utökad FDA-indikation för att möjliggöra övervakning av lungljud under COVID-19
Perry Virtual blir första stora hälsoprogrammet för landsbygdsvård i USA som använder Coala för distansövervakning
Q1
Lansering av hemregistreringstjänst i USA för att minska risken för COVID-exponering
Vetenskapliga data som presenterades vid AHA EPI 2020-mötet i Phoenix bekräftade återigen Coala Heart Monitors överlägsna noggrannhet
Coala Life är först med ett nytt post-procedure protokoll i samarbete med Dr Reginald Abraham, en ledande amerikansk hjärtkirurg baserad i CA, USA
Coala belönas med Cardiology 2.0 Impact Award för 2020
2019
Q4
Coala Life inleder ett samarbete med det japanska medtech företaget Asahi Kasei för att expandera inom hjärtsvikts-markanden
Coala Life samarbetar med Kalifornien-baserade High Desert Heart Institute som det första stora vårdgivarkontraket för Coala Life i USA
Hjärtmottagningen på Aleris Specialistvård Sabbatsberg tar in Coala Pro i sin kliniska verksamhet och genomför en klinisk utvärdering av Coala Pro. Resultaten visar på effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet. Lär rapporten här.
De första patienterna i USA diagnostiseras och behandlas för förmaksflimmer med Coala Heart Monitor
Coala Lifes amerikanska advisory board sammanträder med ledande branschfolk
Q3
Coala Life listas som en av de hetaste startup-företagen i Europa av Wired.
Kliniska resultat presenteras på scenen Digital Health vid världens största kardiologimöte - European Society of Cardiology (ESC) - inklusive resultat från RedHeart Study.
Coala Life expanderar till den amerikanska marknaden med kontor i Irvine, CA, och säljteamet sprids över USA.
Coala Life inleder samarbete med Luscii och lanserar på den nederländska marknaden.
Q2
Coala går in på tyska marknaden i partnerskap med Arteriomed.
Microsofts VD Satya Nadella presenterar Coala Life som del av hans keynote i Stockholm.
Coala Life utsedd av Valuer.ai till Sveriges främsta MedTech startup.
Coala Life utsedd av Norrsken till ett av #theimpact100 bolagen, som har som mål att lösa globala problem.
Coala Life presenterar första kliniska data från Hjärtflimmerkollen och pågående TEASE-studien på Vitalis 2019.
Coala Life reser 92 miljoner kronor i expansionskapital inför etablering på USA-marknaden, se pressrelease här.
Ny forskning presenterad på Kardiovaskulära Vårmötet styrker Coala’s ledande träffsäkerhet, se pressrelease här.
Första resultaten från The RedHeart Study presenteras på Kardiovaskulära Vårmötet som visar att Coala leder till minskad oro och ökad livskvalitet hos kvinnor med hjärtklappning, se pressrelease här.
Lansering av Hjärtflimmerkollen – en ny medicinsk tjänst för att digitalt utreda för förmaksflimmer – öppen för alla, se pressrelease här.
Q1
Coala tecknar avtal med Apotek Hjärtat, Sveriges största apotekskedja.
Coala Heart Monitor godkänns av det amerikanska läkemedelsverket FDA, se pressrelease här.
Coala Life utnämnd som ett av världens 100 främsta aktörer inom digital hälsa av The Journal of mHealth.
2018
Q4
Coala Life tecknar samarbetsavtal med ett bolag inom Aleris-koncernen för att utvärdera nya lösningar och metoder för att digitalisera hjärtvården.
Coala Life presenterar data på American Heart Associations årsmöte I Chicago. Forskningsdatan publiceras även i vetenskapligt högt ansedd tidskriften Circulation.
Coala Life utsedd av forsknings- och investeringsinstitutet PUBLIC som en av ledarna inom den digitala transformationen av den publika vården, läs mer här.
Ny studie som utvärderar tränade, smarta algoritmer för Coala presenteras på Höstmötet för Klinisk Fysiologi, Lund. Läs mer här.
Q3
Lansering av Coala Pro X - för ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö, se mer här.
Coala Life inleder samarbete med Capio och Euroaccident.
Coala Life presenterar på Health 2.0 i Santa Clara, USA.
Coala Life presenterar på ESC, världens största kardiologikongress med över 30,000 deltagare.
Coala Life utses som ”Cool Vendor 2018” av Gartner, världsledaren inom marknads- och teknikanalys. Se pressrelease här.
Coala Heart Monitor visas upp i TV4 Nyhetsmorgon av Alexandra Charles och Christina Schollin, se mer här.
Q2
Coala Life utses av Red Herring som ett av Europas 100 främsta start-ups.
Coala Heart Monitor vinner Publikens Pris i prestigefulla Stora Designpriset 2018.
Kliniska data som bekräftar Coala Heart Monitors noggrannhet presenteras vid Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm.
Resultat från samarbete med Praktikertjänst presenteras.
Coala vinner EBAN (The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players) eHealth Seminar vid Vitalis 2018.
Vid årsstämman 2018 förstärks styrelsen och organisationen med ytterligare unik kompetens, läs mer här.
Coala lanserar nya appar med unik, smart funktionalitet såsom trendanalys och koppling mot blodtryck, vikt och Apple Health.
Coala Life vinner Makerstown Jury's Award 2018 i Bryssel bland ett 40-tal utvalda, ledande Europeiska innovationsbolag.
Coala Life firar 100,000 genomförda EKG-mätningar i Sverige.
Coala Life är partner till The RedHeart Study, under ledning av Karolinska Institutet, som är världens hittills största studie på kvinnohjärtat med digital monitorering, lär mer här.
Coala Life finalist igen i Serendipity Challenge 2018, bland 50 av Sveriges och Nordens mest innovativa framtidsbolag. Vi intar Almedalen! Läs mer här.
Coala Life reser ytterligare drygt 16 MSEK från ledande investerare för att accelererat kommersialiseringen. Läs pressrelease här.
Q1
Skånes Universitetssjukhus i Lund tar in Coala Heart Monitor Pro för smarta, digitala arytmiutredningar.
Coala Life vinner StartUp WorldCup 2018 i Sverige och skall representera Sverige i världsfinalen San Francisco i maj 2018.
Coala life utsågs som vinnare av The Digital Hospital Award 2018, framröstad av de främsta sjukhuscheferna i Schweiz och Österrike.
2017
Q4
Coala Life inleder samarbete med globala läkemedelsföretaget Bayer.
Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital och Ebba Fåhraeus förstärker styrelsen, se pressrelease här.
Coala Life med partners erhåller miljonanslag från Vinnova för vidareutveckling av system baserat på Artificiell Intelligens (AI).
Lansering av Coala Labs, för smarta, digitala hjärtutredningar.
Coala lanserar nästa generations algoritmer för hjärtat, se nyhet här.
Coala vinner best pitch på Sweden Demo Day bland 200 sökanden och 100 finalister, läs mer här.
Q3
Inom ramen för finalen i Serendipity Challenge 2017 i Almedalen så korades Coala Life till vinnare av till Nordeas partnerpris.
Coala Life vinner SALSS 2017 Rising Star Award och uppmärksammas som det svenska bolag som har kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad.
Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare.
Q2
Coala Pro lanseras mot vården som en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning.
Coala Life tecknar avtal med bland annat Riddarens Vårcentral som erbjuder Coala Heart Monitor till alla listade patienter.
Coala Life vinner eHealth Award 2017, ett prestigefyllt pris som delas ut till ett svenskt bolag som utvecklat en innovativ lösning inom digital hälsa som påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.
Q1
LloydsApotek, en del av en av världens största apoteks- och läkemedelskoncerner, tar in Coala Heart Monitor i sortimentet. Konsumenter tecknar abonnemang och vårdgivare ansluter sig till Coala Care för att följa ansluta användare på distans.
Coala Life utses genom 33-listan till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag av NyTeknik och Affärsvärlden.
Coala Life är finalist i Swedish Mobile Awards inom kategorin Connected Health.
Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare.
2016
Coala Heart Monitor får CE-godkännande och Coala Life AB blir ISO 13485 certifierade.
2015
Coala Life AB bildas efter att fjärde generationens teknikplattform och analysalgoritmer verifieras framgångsrikt.
2004
Utvecklingen inleds av tekniken som senare skall lägga grunden till Coala Life av svenska entreprenörer och läkare. Målet är att utveckla framtidens trådlösa system för digital avlyssning och diagnostik av hjärtat.

Visa mer