Följ ditt hjärta®

En mångfaldigt prisbelönt medicinsk innovation

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom smartphone- och molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produkt-plattform som möjliggör långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor på distans.

Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen, utan behov att besöka någon vårdenhet. En avgränsad produkt marknadsförs även direkt mot konsument på den svenska marknaden i syfte att ge alla möjlighet till att använda Coala och ständigt kunna förbättra erbjudandet gentemot sjukvården genom att generera data som ytterligare kan förbättra algoritmer, användbarhet och funktionalitet.

Bolagets lösningar bygger på mångårig svensk forskning och utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Drygt 260 MSEK har investerats i Bolaget. Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 ansvarar företagets dotterbolag, Coala Life Inc med säte i Kalifornien, för USA-marknaden. Utveckling sker huvudsakligen genom en egen utvecklingsavdelning och tillverkning sker genom partners i Finland och Estland.

Över 350 vårdgivare och över 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. Knappt 10 000 patienter har använt Coala Heart Monitor för att följa sitt hjärta i huvudsakligen Europa och USA. Coala-Life Group AB är sedan november 2021 noterat på Nasdaq First North Stockholm (Nasdaq: COALA.ST). Coala Life noterades på Nasdaq First North genom omvänt förvärv av RNB Retail and Brands som tidigare var noterat på Nasdaq Main Market.

Dokument

Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning.pdf

Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2020.pdf

Aktien

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under symbolen COALA. Aktierna är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Detta register förs av Euroclear Sweden AB, 556112–8074 (Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm). ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0017083983.

Ägarstruktur

Aktieägande i Coala-Life Group AB vid notering på Nasdaq First North den 9 november 2021

Aktieägare Antal aktier Ägarandel (%)
20 North Street CO AB 6 983 467 19,8%
Konsumentföreningen i Stockholm med omnejd eknomisk förening 3 295 290 9,3%
Otiva J/F AB 2 834 077 8,0%
Magnus Sörlander 2 037 596 5,8%
Åke Sundvall Holding AB 1 858 038 5,3%
Traction Delta AB 1 299 720 3,7%
SHB Luxembourg CL Acct Swden 947 673 2,7%
JRS Asset Management AB Client Acco 799 696 2,3%
Cdmar Invest AB 698 668 2,0%
Blue Seed AB 672 398 1,9%
Övriga Aktieägare (cirka) 13 898 548 39,3%
Totalt (cirka) 35 325 171 100%

Finansiell Kalender

Typ Datum
Bokslutskommuniké 2020/2021 23 feb, 2022
Årsredovisning för 2020/2021 26 apr, 2022
Årsstämma för 2020/2021 30 maj, 2022
Rapport för första kvartalet 2022 24 maj, 2022
Rapport för andra kvartalet 17 aug, 2022
Rapport för tredje kvartalet 16 nov, 2022
Rapport för fjärde kvartalet 22 feb, 2023
Kortnamn COALA
ISIN-kod SE0017083983

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Erik Penser Bank AB,
Box 7405
103 91 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

Revisor

Ernst & Young AB, Beata Lihammar är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Beata Lihammar kontorsadress är Hamngatan 26, Box 7850, 111 47 Stockholm.

Investerarpresentationer

2021-12-17 Redeye Kapitalmarknadsdag

Video     PDF

 

2021-11-15 Red Eye Life Science Day 2021

Video     PDF

 

2021-10-07 Penser Bank temadag medicinsk teknik

Video     PDF

 

2021-09-28 Redeye Medtech & Diagnostics Day

Video     PDF

 

 

 

 

 

Investerarkontakt

Philip Siberg, IR-ansvarig

Philip.siberg@coalalife.com

T: +46 707906734