Följ ditt hjärta

Förutspå och förhindra hjärtsjukdomar

Vi skall bidra till att vinna kampen mot världens främsta dödsorsak - hjärtat. Vårt bidrag är att ge mänskligheten möjligheten att själva kunna följa sina hjärtan, drivet av smarta algoritmer och skapa data som är till gagn för forskningen. Våra innovationer är världsunika och bygger på mångårig svensk forskning och utveckling. Läs mer om oss här.
Coala Team

Teamet

Med passion för hjärtat

Coala Life drivs av ett entreprenöriellt team med bred kunskap, passion och erfarenhet av hjärtat. Flera har framgångsrika karriärer bakom sig från St. Jude Medical, en av världsledarna inom produkter och lösningar för hjärtat. Styrelsen har mångårig expertis och utöver kärntruppen finns många stjärnor, forskare och rådgivare i nätverket som bistår med kunskap inom en rad olika områden. Läs mer om teamet här.

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 9 december 2020; samt

(ii) senast fredagen den 11 december 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske antingen skriftligen till Coala-Life AB, Kålsängsgränd 10B, 753 19 Uppsala eller via e-post till arsstamma@coalalife.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

För att ta del av kallelsen i sin helhet, klicka här.

För fullmakt, klicka här.

Revisorns yttrande (dokument Yttrande väsentliga händelser), klicka här.

Styrelsens redogörelse (dokument Bilaga 1 Styrelsens redogörelse), klicka här.

Årsredovisning och koncernredovisning, klicka här.

Vår resa

Highlights

2019
Q2
Coala Life reser 92 miljoner kronor i expansionskapital inför etablering på USA-marknaden. Läs pressrelease här.

Ny forskning presenterad på Kardiovaskulära Vårmötet styrker Coala’s ledande träffsäkerhet, se pressrelease här.

Lansering av Hjärtflimmerkollen – en ny medicinsk tjänst för att digitalt utreda för förmaksflimmer – öppen för alla, se pressrelease här.

Q1
Coala tecknar avtal med Apotek Hjärtat, Sveriges största apotekskedja.
Coala Heart Monitor godkänns av det amerikanska läkemedelsverket FDA, se pressrelease här.
Coala Life utnämnd som ett av världens 100 främsta aktörer inom digital hälsa av The Journal of mHealth
2018
Q4
Coala lanserar nya unika algoritmer med avancerad P-vågsdetektion och kompatibilitet med Apple Health Records. Läs mer här.
Coala Life presenterar data på American Heart Associations årsmöte i Chicago. Forskningsdatan publiceras även i vetenskapligt högt ansedd tidskriften Circulation, läs mer här.
Q3
Lansering av Coala Pro X - för ny medicinteknisk tjänst för patientengagerade, digitala hjärtutredningar i hemmiljö, se mer här.
Coala Life presenterar på ESC, världens största kardiologikongress med över 30,000 deltagare.
Coala Life utses som ”Cool Vendor 2018” av Gartner, världsledaren inom marknads- och teknikanalys. Se pressrelease här.
Coala Heart Monitor visas upp i TV4 Nyhetsmorgon av Alexandra Charles och Christina Schollin, se mer här.
Q2
Coala Life utses av Red Herring som ett av Europas 100 främsta start-ups, läs mer här.
Coala Heart Monitor vinner Publikens Pris i prestigefulla Stora Designpriset 2018, läs mer här.
Kliniska data som bekräftar Coala Heart Monitors noggrannhet presenteras vid Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm, läs mer här.
Coala Life reser ytterligare drygt 16 MSEK från ledande investerare för att accelererat kommersialiseringen. Läs pressrelease här.
Q1
Skånes Universitetssjukhus i Lund tar in Coala Heart Monitor Pro för smarta, digitala arytmiutredningar.
Coala Life vinner StartUp WorldCup 2018 i Sverige och skall representera Sverige i världsfinalen San Francisco i maj 2018, läs mer här.
2017
Q4
Coala Life inleder samarbete med globala läkemedelsföretaget Bayer. Läs artikel här.
Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital och Ebba Fåhraeus förstärker styrelsen, se pressrelease här.
Coala Life med partners erhåller miljonanslag från Vinnova för vidareutveckling av system baserat på Artificiell Intelligens (AI), se nyhet här.
Q3
Inom ramen för finalen i Serendipity Challenge 2017 i Almedalen så korades Coala Life till vinnare av till Nordeas partnerpris.  
Coala Life vinner SALSS 2017 Rising Star Award och uppmärksammas som det svenska bolag som har kapacitet att revolutionera och påverka en global marknad.
Q2
Coala Pro lanseras mot vården som en ny unik digital lösning för att möjliggöra effektiva hjärtutredningar under längre tid i vardagslivet. Utvecklad för vården med individen i fokus och obegränsad användning.  
Coala Life vinner eHealth Award 2017, ett prestigefyllt pris som delas ut till ett svenskt bolag som utvecklat en innovativ lösning inom digital hälsa som påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation.
Q1
LloydsApotek, en del av en av världens största apoteks- och läkemedelskoncerner, tar in Coala Heart Monitor i sortimentet. Konsumenter tecknar abonnemang och vårdgivare ansluter sig till Coala Care för att följa ansluta användare på distans.  
Coala Life utses genom 33-listan till ett av Sveriges hetaste, unga teknikföretag av NyTeknik och Affärsvärlden.
2016

Coala Heart Monitor får CE-godkännande och Coala Life AB blir ISO 13485 certifierade.

Coala Life reser ytterligare tillväxtkapital från ledande svenska investerare.

2015

Coala Life AB bildas efter att fjärde generationens teknikplattform och analysalgoritmer verifieras framgångsrikt.

20 MSEK i kapital reses från svenska investerare.

2004
Utvecklingen inleds av tekniken som senare skall lägga grunden till Coala Life av svenska entreprenörer och läkare. Målet är att utveckla framtidens trådlösa system för digital avlyssning och diagnostik av hjärtat.

Visa mer

Vill du veta mer?

För mer information om bolaget och resan vi har framför oss vänligen kontakta IR-ansvarige.

Ann Hammarstrand
IR-ansvarig
ann.hammarstrand@coalalife.com
+46 (0)73 316 10 65