redheart+intressanmälan+eng Coala heart monitor

The RedHeart Study

RedHeart Study är en unik vetenskaplig studie under ledning av forskare på Karolinska Institutet i samarbete med 1,6 miljonerklubben och Coala Life. Studien har som syfte att dels med smart EKG-teknik registrera vilken slags hjärtrytm som orsakar dina symptom, dels studera i vilken grad din hjärtklappning medför obehag i form av oro och ångest.

Studien, som är helt unik i sitt slag där deltagare får tillgång till hjärtmonitor under 2 månader för enkel registrering av EKG med dagligen (morgon och kväll samt vid symptom).

Antalet platser till Red Heart Study är begränsat till 1 000 kvinnor med adress i Sverige.

För anmälan, gå in på www.redheartstudy.com

ANSVARIGA FÖR STUDIEN

  • Med Dr Per Insulander, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet
  • Professor Mats Jensen-Urstad, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet
  • Professor Karin Schenck-Gustafsson, Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet
  • Forskningssjuksköterska Carina Carnlöf, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet

Läs pressrelease här.