EKG pdf app mobil_platta

Coala Life raises an additional SEK 11 million in growth capital

STOCKHOLM, JUNE 27th, 2019. Coala Life today announced the expanded closing of previously announced A-series round of approximately SEK 11 million. The proceeds are intended to accelerate the commercialization process and establish the company on the US market. Investors includes the investment company Blue and members of the management team. Swedish medical technology company Coala …

Filtrera flödet på:
DanPhilip

Coala Life strengthens team as part of global expansion

STOCKHOLM 2019-06-20. The Board of Directors at Coala Life has appointed Dan Pitulia as the new CEO of Coala Life AB effective July 1st, 2019. Philip Siberg, the current CEO and co-founder, will lead Coalas entry on the US market as the new head of Coala Life Inc. Additional key individuals have been recruited as …

DanPhilip

Coala Life stärker organisationen inför internationell expansion

STOCKHOLM 2019-06-20. Styrelsen för Coala Life har idag beslutat utse Dan Pitulia till ny Verkställande Direktör för Coala Life AB. Nuvarande VD Philip Siberg kommer att leda etableringen av Coala Life Inc. på USA-marknaden. Vidare har ett antal nyckelrekryteringar genomförts inom ramen för bolagets tillväxtstrategi.   Det svenska medicinteknikföretaget Coala Life erhöll under våren 2019 …

Coala Pro Kit

Coala Life går in på tyska marknaden

STOCKHOLM, 12 juni, 2019 – Coala Life expanderar internationellt och träder in på den tyska marknaden genom ett tecknat samarbets- och distributionsavtal med Arteriomed GmbH, en ledande aktör med inriktning mot patientcentrerade medicinska lösningar. Tyskland är den största medicintekniska marknaden i Europa och Coala Lifes produkter kommer att finnas tillgängliga på tyska och österrikiska marknaderna …

Coala Pro Kit

Coala Life partners with Arteriomed to enter the German market

STOCKHOLM June 12, 2019 – Today Coala Life announces international expansion and entry into the German market. Coala Life has partnered with Arteriomed GmbH, a leader in supplying the German market with patient-centered medical solutions. Germany is the largest medical device market in the European Union and Coala Life’s products will be available on the …

Fr. v. Anders Nyren (Aktieägare och styrelsemedlem),
Philip Siberg (VD och medgrundare), Larry Leksell (Aktieägare)

Coala Life secures USD 10 million for expansion into the US market

STOCKHOLM April 24, 2019 – Coala Life today announces the closing of an A-series round of approximately USD 10 million (SEK 92 million) raised from Swedish institutional and private investors. The proceeds are intended to accelerate the commercialization and establish the company on the US market. Investors include 20 North Street, Larry Leksell, Anders Nyrén …

Fr. v. Anders Nyren (Aktieägare och styrelsemedlem),
Philip Siberg (VD och medgrundare), Larry Leksell (Aktieägare)

Coala Life reser 92 miljoner kronor i expansionskapital inför etablering på USA-marknaden

STOCKHOLM 2019-04-24. Coala Life har idag rest 92 miljoner kronor i expansionskapital från svenska institutionella och privata investerare. Kapitalet är avsett för att accelerera kommersialiseringen och etablera bolaget på den amerikanska marknaden. Bland investerarna ingår bland annat 20 North Street, Anders Nyrén, Larry Leksell och ledande befattningshavare i bolaget.  Det svenska medicinteknikföretaget Coala Life, pionjären …

Bild pressrelease EKG Vårmötet

New research confirms Coala’s leading detection accuracy

Gothenburg, April 11, 2019 – New research presented today at the 21st Swedish Cardiovascular Spring Meeting in Gothenburg confirms the detection accuracy of the Coala Heart Monitor and it s sequential combination of digital chest- and thumb-ECG. The 2-lead ECG method and instant cloud-based mobile platform proves significantly increased accuracy of detetcing Atrial Fibrillation as …

Bild pressrelease EKG Vårmötet

Ny forskning styrker Coalas ledande träffsäkerhet

Göteborg, 11 april, 2019 – Idag presenteras ny forskning på det 21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg som styrker värdet med Coala’s sekventiella kombination av digitalt bröst- och tum-EKG. Den patentsökta metoden med 2-avlednings EKG med molnbaserad analys visar på signifikant ökad träffsäkerhet jämfört med att bara analysera för förmaksflimmer med tum-EKG. I forskningsstudien “Performance …