Coala presenterar Q1 2022

Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast

2022-05-17

Den 24 maj 2022 offentliggör Coala Life sin rapport för första kvartalet 2022. Samma dag klockan 09:00 inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där VD Dan Pitulia presenterar rapporten och senaste uppdateringar från marknaden följt av en frågestund ledd av Erik Nordström, analytiker på Redeye. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.redeye.se/events/840265/live-q-coala-life

Filtrera flödet på:
MTP rådet rekommendation

Coala Heart Monitor rekommenderas av Medicintekniska Produktrådet för införande i klinisk användning i Sverige

2022-04-19

Pressmeddelande Stockholm, 19 april 2022   Det svenska medicintekniska produktrådet (MTP) rekommenderar användning av Coala Heart Monitor inom alla svenska sjukvårdsregioner för utredning av patienter som söker med symtom på misstänkt förmaksflimmer. Rekommendationen är baserad på en sammantagen bedömning av klinisk relevans, kostnadseffektivitet och datasäkerhet. MTP-rådet utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger …

Coala auskultation lungor

Coala Life erhåller FDA 510k godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm

2022-04-15

Pressmeddelande Stockholm, 15 april 2022   Coala Life meddelar idag att amerikanska Food & Drug Administration (FDA) godkänt ytterligare indikationer och användningsområden för Coala Heart Monitor. Det nya FDA 510k-godkännandet möjliggör att systemet även kan användas för auskultation och övervakning av patienters lungor på distans. Den nya funktionaliteten tillgängliggörs omedelbart till existerande och nya användare. Coala Heart …

Coala Heart rate monitor

Snabb expansion för Coala Life i USA – 150 MSEK tillfört genom nyemission i april 2022

2022-04-13

Coala Life har i april 2022 genomfört en garanterad företrädesemission för att öka expansionstakten i USA. 150 MSEK har rests för att ge bolaget bästa förutsättningar att kapitalisera på marknadspotentialen i USA och etablera en uthållig lönsamhet. Bolagets målsättning är att år 2024 omsätta 250 MSEK med en bruttomarginal över 80 procent.  Carnegie Investment Bank höll …

Coala Care portal Chest ECG

Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med kliniker till och med första kvartalet

2022-03-14

Pressmeddelande Stockholm, 14 mars 2022   I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med bibehållen bruttomarginal på över 80%. De finansiella målsättningarna baserades på en affärsplan med mål …

RedeyeAI Coala Life

Coala Life presenterar vid Redeye seminarium om artificiell intelligens 2022

2022-03-11

Pressmeddelande Stockholm, 11 mars 2022   Coala Life presenterar vid Redeye seminarium om Artificiell Intelligens 2022. Den 16 mars kl. 13.50 presenterar Dan Pitulia, VD för Coala Life, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på https://us02web.zoom.us/j/86991641341?pwd=WGx2V0c1aXkvbVhBQTdhdWhESGZiUT09 där reprisen och presentationerna kommer finnas tillgänglig i efterhand. För ytterligare information, vänligen kontakta: Dan Pitulia, CEO Coala Life …

tlv Coala

Hälsoekonomisk bedömning av TLV visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro i primärvården

2022-02-09

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på beställning av Medicintekniska Produktrådet (MTP) genomfört en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer. Resultatet har nu publicerats av TLV med slutsats att användningen av Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad med en kostnadsbesparing på cirka 606 …