Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

SW41176924/6 Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, har kallats till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida (www.coalalife.com/se/). Kallelsen skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som önskar delta i årsstämman …

Filtrera flödet på:
Coala glossy normalt värde närbild

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden …

Klarna_Pink

Nu kan du betala med Klarna

Vi introducerar smidig shopping! Vi har inlett ett samarbete med Klarna för att kunna erbjuda dig flexibla och säkra betalningsalternativ, både som ny kund i vår webshop och som nuvarande kund på Mina Sidor. På Klarna kan du exempelvis välja delbetalning och sprida dina kostnader över tid.   Så fungerar det:   Kort eller bankkonto Med kort eller …

Kvinna håller i och tittar på en Coala Heart Monitor

Late-breaking trial proves the efficacy of Coala as part of stroke management
– Dr Magnusson discusses TEASE-study findings

In the recently published TEASE-study (BMJ Open, Aug 2020) the Coala Heart Monitor was used to evaluate 100 patients after cryptogenic stroke. Patients were recruited from two stroke units that underwent scheduled monitoring twice daily, and when symptoms occurred, for 28 days. The monitoring detected previously undiagnosed atrial fibrillation in 9% of the patients, at a mean …

Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman. Deltagande och anmälan Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i) vara införd som aktieägare i den …

Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

1 SW40383469/9 Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB Aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen …

Man gör mätning av bröst EKG med Coala heart monitor

Coala Life står redo att stötta sjukvården med 50 000 hjärtutredningar på distans

Coala Life frigör omedelbart kapacitet för att ge sjukvården förutsättningar att upprätthålla normal vård i en hårt ansatt period. För individer med hjärt-och kärlsjukdomar är situationen särskilt utmanande, då dessa befinner sig bland de högsta riskgrupperna vid ett insjuknande i COVID-19.   Hjärtutredningar i hemmet Coala Heart Monitor och systemet med tillhörande smartphone app och …