Riksförbundet HjärtLung_Coala Heart Monitor

Riksförbundet HjärtLung lyfter Coala och den pågående TEASE-studien

I decemberutgåvan av Status, en periodisk tidskrift som bland annat ges ut till alla medlemmar inom Riksförbundet HjärtLung, lyfts patientanvändningen av Coala Heart Monitor fram. Artikeln berättar även om pågående TEASE-studie på strokepatienter där EKG mäts med Coala.

Riksförbundet HjärtLung är en av Sveriges största patientorganisationer med 148 lokalföreningar, 20 länsföreningar 3 riksföreningar och 36 000 medlemmar över hela landet. Riksförbundet HjärtLung informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.