Forskning

Coala Heart Monitor är ideal för kliniska studier

Coala Heart Monitor är ett medicintekniskt eko-system som möjliggör banbrytande kliniska studier av hjärtat. Coala är idealt för användarcentrerade studier och för att samla in stora datamängder av EKG och hjärtljud i geografiskt distribuerade grupper.

Coalas marknadsledande prestanda är kliniskt utvärderad och bygger på forskningsresultat som presenterats på flera nationella och internationella forskningskonferenser.

Som det första integrerade smartphone-baserade systemet detekterar Coala förmaksflimmer genom analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-registreringen, i enlighet med kliniska riktlinjer. Systemet automatdetekterar även ett flertal andra typer av arytmier och genom att både bröst- och tum-EKG registreras erhålls den höga noggrannheten. Coala Lifes team fortsätter att utveckla systemet så att fler fysiologiska och patofysiologiska processer inom hjärta kärl kan registreras och utvärderas.

Rådgivare

Clinical Advisory Board

Tord Juhlin, MD, PhD, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Tord är även ordförande i svenska kardiologföreningens HjärtRytmGrupp (HRG). Hans-Jörgen Nilsson, MD, PhD, Workstream Lead Cardiology, Överläkare och Kardiolog, Skånes Universitetssjukhus. Hans-Jörgen är involverad i den kardiologiska delen gällande implementering av nytt vårdinformationssystem i Region Skåne. Claes Held, MD, PhD, Överläkare och Professor i Kardiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala. Claes är även forskare och verksam vid Uppsala Kliniska Forskningscentrum (UCR).

Läs mer

Utvalda studier och produktblad

Studier

Insulander, Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Device profile of the Coala Heart Monitor for remote monitoring of the heart rhythm: overview of its efficacy.
Expert Review of Medical Devices https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1732814

Carnlöf, Insulander, Jensen-Urstad, Schenck-Gustafsson. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Pre-menopausal women with palpatations have more symptoms, anxiety, depression and lower HRQOL than post-menopausal women.
2019, Washington DC

Insulander, Carnlöf, Jensen-Urstad, Schenck-Gustafsson. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Symptomatic palpitations causing anxiety in women – what are the underlying arrhythmias?
European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Schenck-Gustafsson, Carnlöf, Ljótsson, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Very rapid inclusion in a clinical study with the help of eAuthentication (Bank-ID). A study on 913 women with palpitations using new digital techniques.
Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2019, Göteborg

Carnlöf, Schenck-Gustafsson, Jensen-Urstad, Insulander. Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital

Instant analysis of the ECG with a new digital technique during palpitations reduce symptoms, anxiety, depression, and increase HRQOL in women (Red Heart Study)
Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2019, Göteborg

Magnusson P, Samuelsson M et al. 2019

Atrial Fibrillation and the Role of Thumb ECGs
Open Access Book Chapter. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.83660

Olsson and Samuelsson, 2019

Performance evaluation of dual vs. single lead automatic, real-world arrhythmic ECG recordings
European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Olsson and Samuelsson, 2019

Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algorithm based on real-world arrhythmic recordings
European Society of Cardiology ESC Congress 2019, Paris, France

Olsson and Samuelsson, 2018

Performance evaluation of automatic symptom-ruled,real-world arrhythmic recordings
Cardiovascular Spring Meeting (Kardiovaskulära Vårmötet) 2018, Stockholm

Mattsson, Koyi, Magnusson. Region Gävleborg and Karolinska Institutet

Transient Electrocardiogram Assessment in Stroke Evaluation (TEASE) – rationale and design: a prospective observational study using chest and thumb-ECG
Pågående

Case studies

Aleris Utvärderingsrapport - Digital arytmiutredning med Coala pro, 2019

"Införandet av Coala Heart Monitor Pro leder till effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet."

Ekerö vårdcentral, 2017/2018

"Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer"

Information

Produktblad

Coala - Första smartphone-baserade systemet med avancerad P-vågsdetektion

Exempel-EKG Coala

Exempel på bröst -och tum-EKG presenterat med analysstöd i Coala Care portalen

Produktblad

Coala Pro - Patientcentrerat EKG med avancerad P-vågsdetektion

Data Security overview

Data security and architecture overview Coala Life AB

Produktblad

Hjärtflimmerkollen - En ny medicinsk tjänst för att enkelt utreda om du har förmaksflimmer

Användarmanual

Coala Care portalen - ett effektivt webbsystem för granskning av EKG på distans

Regulatory

Regulatory and validation support

Godkänd för användning på klinik och i hemmiljö enligt CE Klass IIa och FDA 510(k)

Senaste

Nyheter relaterat till studier

Coala+Life+American+Heart+Association+Circulation+

Coala Life presents poster at American Heart Association´s annual meeting (AHA 2018)

Coala Life presented the latest data during the American Heart Association´s Scientific Sessions 2018 (AHA 2018) in Chicago. The annual meeting was held on November 10-12 and is meant to provide a new dimension of cardiovascular discovery and clinical practice for clinicians, basic scientists, and researchers. The poster presented data of Coala´s new analytical algorithms with enhanced functionality, which detects atrial fibrillation based on …

New+Coala+Heart+Monitor

Coala lanserar nya unika algoritmer med avancerad P-vågsdetektion och kompatibilitet med Apple Health Records

Nu lanseras nästa generations Coala Heart Monitor med ökad träffsäkerhet för att upptäcka hjärtsjukdomar och med minimerad risk för falskt positiva resultat. Därmed blir Coala det första integrerade smartphone-baserade systemet på marknaden som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer.  …

Partners