Reklamationsblankett för återförsäljare, klicka här.

Reklamationsblankett för dig som köpt Coala på www.coalalife.com, klicka här.