Reklamationsblankett

Om du vill reklamera din Coala fyll i nedan formulär så återkommer vi för vidare utredning.

Denna blankett ifylles endast av dig som beställt Coala Heart Monitor direkt på vår hemsida www.coalalife.com. Om du är återförsäljare och reklamerar åt kund fyller du i Reklamationsblankett Återförsäljare.

 

Reklamationsblankett

Batch nr. finns på etiketten på undersidan av din Coala-låda.
Coala SN finns på etiketten på undersidan av din Coala-låda, samt i Coala App, under Min Coala.
Markera produkt
Markera återförsäljare