Reklamationsblankett återförsäljare

Denna blankett ifylles endast av återförsäljare av Coala Heart Monitor. Om du som privatperson beställt din Coala direkt på vår hemsida www.coalalife.com fyller du istället i Reklamationsblankett, klicka här.

Reklamationsblankett återförsäljare

Vänligen ange den enskilda butikens namn
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda.
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda, samt i Coala App, under Min Coala.
Markera produkt