It seems like you are visiting from the United States. Please choose the site you want to view, or close this notification to stay where you are.

Reklamationsblankett återförsäljare

Denna blankett ifylles endast av återförsäljare av Coala Heart Monitor. Om du som privatperson beställt din Coala direkt på vår hemsida www.coalalife.com fyller du istället i Reklamationsblankett, klicka här.

Reklamationsblankett återförsäljare

Vänligen ange den enskilda butikens namn
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda.
Denna står på etiketten på undersidan av din Coala-låda, samt i Coala App, under Min Coala.
Markera produkt