Region+Gävleborg+strokestudie+Coala+Heart+Monitor+hjärtmonitor

Region Gävleborg inleder unik strokestudie med Coala Heart Monitor

Under oktober 2017 inleds TEASE-studien (Transient Electrogram Assessment in Stroke Evaluation) i Region Gävleborg. I studien görs bröst- och tum-EKG två gånger dagligen under 28 dagar för att påvisa förekomst av förmaksflimmer hos patienter med stroke.

Vid förmaksflimmer finns en förhöjd risk att drabbas av stroke och det motiverar behandling med en effektiv blodförtunnande behandling. Undersökningen med bröst- och tum EKG görs med Coala Heart Monitor och överförs elektroniskt via en mobiltelefon till en databas som läses av. Patienten kan också vid symptom på rytmrubbning göra egna registreringar. För mer info, se hela poster här samt, på clinicaltrials.gov

Läs mer om studien som pdf, klicka här.