Är du kvinna bosatt i Sverige?

Har du hjärtklappning, känner du att hjärtat ibland rusar på snabbt, slår hårt och ojämnt eller känns det ibland som att det stannar till?

Har du tillgång till en smartphone eller surfplatta?

RedHeart Study är en vetenskaplig studie under ledning av forskare på Karolinska Institutet i samarbete med 1,6Miljonerklubben och Coala Life. Studien har som syfte att dels med smart EKG-teknik registrera vilken slags hjärtrytm som orsakar dina symptom, dels studera i vilken grad din hjärtklappning medför obehag i form av oro och ångest.  

Studien, som är helt unik i sitt slag, innebär att du kommer att få besvara ett antal frågeformulär som kartlägger hur mycket besvär du har av hjärtklappning; både hur ofta du har dina besvär och i vilken mån de innebär psykiskt obehag för dig och om ett personcentrerat klargörande av underliggande hjärtrytm vid hjärtklappning kan leda till förbättrad livskvalitet.

Tillgång till hjärtmonitor under 2 månader
Du kommer få tillgång till en Coala Hjärtmonitor som du med hjälp av en egen smartphone enkelt kan registrera ditt EKG med dagligen (morgon och kväll samt vid symptom) under 2 månader.

1 000 kvinnor rekryteras
Antalet platser till Red Heart Study är begränsat till 1 000 kvinnor med adress i Sverige. När studien är fulltecknad stängs anmälningen. Deltagandet är gratis och ingen ersättning utgår för deltagande i studien. Den vanliga patientskadeersättningen gäller för denna studie.

Ange dina uppgifter nedan för att anmäla dig till studien. Därefter får du fylla i sex formulär innan du får din Coala hemskickad.


Ansvariga för studien

  • Med Dr Per Insulander, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet
  • Professor Mats Jensen-Urstad, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet
  • Professor Karin Schenck-Gustafsson, Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet
  • Forskningssjuksköterska Carina Carnlöf, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska institutet

Registrera dig till studien
Studien är nu fulltecknad. Gör gärna din e-postadress nedan om du vill få information om Coala Life och framtida studier.
* Krävs

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till Coala Life ABs integritetspolicy.