Coala Pro

Förenklar och effektiviserar arytmiutredningar på distans

Coala Pro består av en webbaserad portal, Coala Care Portal, för vårdgivare och en mätenhet, Coala Heart Monitor, som hanteras av patienten. Coala Pro används i utredningssyfte genom att detektera förmaksflimmer och andra arytmier. Genom en app i patientens smartphone och Coala Heart monitor utför patienten mätningar i hemmet enligt ordination och vid symptom. Utredningstiden ordineras av behandlande läkare, och är vanligtvis två till fyra veckor. Under utredningstiden monitoreras patientens inkommande EKG-resultat i den webbaserade portalen. Du får en överblick på symtom över tid, Coala Pro kan enkelt användas för detektion av intermittenta symptom.

Information

Exempel-EKG Coala

Exempel på bröst -och tum-EKG presenterat med analysstöd i Coala Care portalen

Produktblad

Coala Pro – Patientcentrerat EKG med avancerad P-vågsdetektion

Data Security overview

Data security and architecture overview Coala Life AB

Produktblad

Coala Connect – Så går det till

Användarmanual

Coala Care portalen – ett effektivt webbsystem för granskning av EKG på distans