Ger trygghet

Ett hjärtas historia.

För 12 år sedan opererades Richard akut och fick en ny hjärtklaff. Under tre år efter operationen led Richard av hjärtflimmer som resulterade i panikångest. Hela hans liv vändes upp -och ner. Nu följer Richard sitt hjärta med Coala och känner trygghet igen. Se filmen här om hur Coala Hjärtmonitor förändrat Richards liv.

17 733 000

Hjärtslag analyserade av Coala

"Smidig för kliniken."

Vi lånar ut Coala till patienter och den är smidig att använda i hemmet under en längre period. En viktig fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer. De behöver alltså inte invänta tid hos en läkare.

Hans-Jörgen Nilsson, Överläkare i arytmi vid kardiologenSkånska Universitetssjukhuset i Lund

"Ger rätt diagnos"

Vi använder Coala på Karolinska för att undersöka kvinnors hjärtan och ge rätt diagnos.

Seniorprofessor Karin Schenck-Gustafsson, Karolinska Institutet

"Lugn och trygghet"

Coalan hjälper mig att få ett inre lugn, en trygghet. Jag tycker den är fantastisk!

Alexandra Charles von Hofsten, Grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben

"Ger mig koll på hjärtat"

Jag har alltid med mig min Coala. Med den kan jag ha koll på mitt hjärta och känna mig trygg. Vi måste prata mer om hjärtflimmer.

Henrik Eriksson, Vasaloppsvinnare

"Färre remisser"

Den stora vinsten med Coala är att vi kunnat engagera sjuksköterskorna i en större omfattning i arbetet runt patienterna och att Coala blivit en naturlig del i vårt arbete med hjärt- och kärlsjukdom. Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer.

Sara Banegas, Allmänläkare Praktikertjänst Ekerö Vårdcentral
Läs mer om Coala på Ekerö VC här

"Användarvänlig och värdefull"

Coala Heart Monitor är ett värdefullt tillskott vid utredning av hjärtrytmrubbning. Symtomen vid hjärtrytmrubbning kan vara diffusa och utrustningen kan påvisa eller avfärda rytmrubbning. Ibland påvisas förmaksflimmer/fladder vilket regelmässigt innebär behandling.

Peter Magnusson, Överläkare VO Kardiologi
Region Gävleborg

"Coala bekräftade mitt flimmer"

Jag hade hjärtproblem med kraftiga pulsrusningar och misstänkt flimmer och fladder. Det hindrade mig från att träna och skapade stress och oro. Jag fick en Coala genom Universitetssjukhuset i Lund och kardiologerna kunde bekräfta flimmer. Detta har minskat min oro och stress, och efter att ha anpassat min vardag har nu problemen faktiskt upphört över sommaren.

Magnus Ingelsten, Coala-användare

"Jag ställer diagnos med stöd av Coalan!"

- Coala erbjuder oss på Cityheart möjligheten att identifiera förmaksflimmer hos riskpatienter som är i behov av blodförtunnande. Detta genom Coalans fina EKG-kvalitet och förmåga till långa monitoreringsperioder. Patienter som annars löper risk att drabbas av stroke kan nu identifieras lättare med hjälp av Coalan. Jag är övertygad om att Coalan kommer spela en viktig roll vid screening av förmaksflimmer hos det svenska folket. Påvisandet av förmaksflimmer hos riskpatienter minskar personligt lidande och kostnader för dyr strokesjukvård.

Dr. Christos Milonas, Specialist i kardiologi och internmedicin på Cityheart

"Önskar jag hade haft en Coala tidigare"

Testar mig dagligen med min Coala, så jag och min läkare kan följa mitt hjärta. Idag mår jag bra. Efter många elkonverteringar, en stroke och en ablation - önskar jag bara att jag hade haft en Coala tidigare och kanske kunnat undvika mycket besvär.

Anna C Belfrage, Coala-användare

"Underlättar för dig och vården"

Hjärtklappningar och hjärtrusningar upplevs ofta som obehagliga och skrämmande. Ofta är orsaken ofarlig men det kan ibland kan en behandlingsbar orsak ligga bakom.

Besvären kommer ofta oregelbundet, men med en Coala Heart Monitor kan man med hög säkerhet och god kvalitet registrera alla symtom närhelst det inträffar. Det underlättar för dig själv och för vården.

Åke Olsson, Med Dr. Kardiolog, Sturebadet Healthcare

"Coala sätter patienten i centrum"

Coala är ett perfekt komplement till Holterutredningar, och särskilt när patientengagemang är viktigt.

Mattias Raud, Kardiolog, Hjärtcentrum Stockholm

"Patientorienteriat"

Från vårdens sida ser jag tydliga fördelar med nya digitala, patientorienterade verktyg som underlättar diagnostiken och som effektiviserar kommunikationen mellan individen och vårdgivare, säger Dr. Kaj Lindvall, docent och grundare av Stockholm Heart Center. Coala har utvecklat ett system som jag bedömer möjliggör just detta. I förlängningen leder det till mindre belastning på vården och kortare väntetider.

Kaj Lindvall, Kardiolog

"Gör mig tryggare"

Coalas hjärtmonitor hjälper mig att se om jag har flimmer eller inte. Att veta vad det är jag känner gör mig tryggare, och när jag är tryggare och lugnare så får jag mindre flimmer. Coalan gör även att mina läkare kan få en bild av hur mitt hjärta fungerar.

Richard Björklund, Coala-användare

"Var dag"

Jag testar mig med min Coala var och varannan dag.

Penilla Gunther, hjärttransplanterad, Riksdagsledamot, medlem i Heart Failure Policy Network

"Minska oro och öka välbefinnande"

Coala Heart Monitor är en säker, svensk innovation som ger alla möjlighet att kolla sitt hjärta när som helst och kan hjälpa att minska oro. Att dessutom via Coala kunna få en dialog direkt med hjärtkunnig sjukvårdspersonal ökar tryggheten ytterligare.

Lars-Göran Kjellin, Specialist, Allmänmedicin och Företagshälsovård

"Coala har betytt oerhört mycket"

Jag är helt säker på att om jag haft Coalan tidigare så hade processen varit mycket kortare från det att jag började känna hjärtproblemen till att jag hade haft en diagnos. Coalan har betytt oerhört mycket för min trygghet.

Christine Granvik, Coala-användare