Coala Heart Monitor

Coala ger dig svar på hur ditt hjärta slår på 60 sekunder

  • Analysera ditt hjärta när och var du vill
  • Du får svar på analysen direkt i din Coala app
  • Din data kan du enkelt dela med din vårdgivare

Enkelt och för din trygghet

Ta ditt EKG, svar på analys direkt i mobilen

Med en Coala och din smartphone fångas ditt EKG och hjärtljud på bara 60 sekunder. Du slipper påklistrade elektroder, sladdar och otympliga apparater. Smarta, medicinska algoritmer analyserar direkt och ger dig svar inom ett par sekunder direkt i din smartphone. Alla dina mätningar sparas digitalt och du kan enkelt dela ditt EKG, hjärtljud och hjärtfrekvens (puls) med t ex din läkare.

“Ger mig koll på hjärtat”

Jag har alltid med mig min Coala. Med den kan jag ha koll på mitt hjärta och känna mig trygg. Vi måste prata mer om hjärtflimmer.

Henrik Eriksson , Vasaloppsvinnare

För bekräftelse och frihet

Slår ditt hjärta volter?

Med Coala kan du följa ditt hjärta i vardagen och fånga dina hjärtrusningar, dubbelslag eller det som ibland känns som kullerbyttor. Du får direkt svar om de kan behöva utredas vidare, och du kan enkelt visa eller dela dina mätningar med din läkare. Det är du som bestämmer.

“Jag ställer diagnos med hjälp av Coala”

Coala ger oss möjligheten att identifiera förmaksflimmer hos riskpatienter. Detta genom Coalans fina EKG-kvalitet och förmåga till långa monitoreringsperioder. Patienter som annars löper risk att drabbas av stroke kan nu identifieras lättare med hjälp av Coalan.

Dr. Christos Milonas, Specialist i kardiologi och internmedicin på Cityheart

För ditt hjärtas skull

Fyra av tio dör i en hjärtsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. I Sverige dör fyra av tio svenskar i hjärtsjukdom. Många hjärtsjukdomar kan upptäckas och begränsas genom preventiv monitorering och diagnostik, bla genom att ta EKG. Förmaksflimmer är en av de mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna. I Sverige är minst 300 000 drabbade personer. Förmaksflimmer kan resultera i stroke om det förblir obehandlat.

 

Problemet är att många inte vet att dom är drabbade.

 

Coala Heart Monitor är en medicinsk innovation som ger dig tryggheten av att bättre förstå hur ditt hjärta mår. Coalas smarta algoritmer kan hitta 9 vanliga hjärtsjukdomar tidigt, så som förmaksflimmer, och förstår om det bara rör sig om ofarliga extraslag. Allt med marknadsledande träffsäkerhet.

En medicinsk revolution

Coala bygger på mer än 10 år av svensk forskning och utveckling

Coala är det första integrerade smartphone-baserade systemet som hittar förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet i EKG-mätningen, helt i linje med kliniska riktlinjer och med marknadsledande träffsäkerhet. Systemet bygger på ett 20-tal patent, mäter både bröst- och tum-EKG för maximal noggrannhet och Coalas marknadsledande prestanda är klinisk utvärderad och bygger på forskningsresultat som presenterats på American Heart Association’s årliga möte i Chicago, Kardiovaskulära Vårmötet samt på Höstmötet för Svensk förening för Klinisk Fysiologi.

Studierna visar bl.a. att Coalas analysalgoritmer har marknadsledande prestanda och träffsäkerhet.

För att läsa mer om forskningsresultaten, klicka här

Coala Premium

Direkt tillgång till vårdgivare

För dig med Coala Premium ingår tryggheten att ha direkt tillgång till en Coala-certifierad sjuksköterska hos Hjärtupplysningen, en specialiserad vårdgivare som ger användare av Coala sjukvårdsrådgivning via telefon. Med uppkoppling mot din Coala ger de  rådgivning utifrån ditt hälsotillstånd och dina EKG-mätningar och svarar på ditt samtal inom bara ett par minuter. Hjärtupplysningen har öppet vardagar mellan 08:00-21:00.

“Ger mig lugn och trygghet”

Coalan hjälper mig att få ett inre lugn, en trygghet. Jag tycker den är fantastisk!

Alexandra Charles von Hofsten, Grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben