Man gör mätning av bröst EKG med Coala heart monitor

Vetenskaplig publikation i British Medical Journal påvisar effekten av Coala Heart Monitor som en del av kryptogen strokehantering

Uppsala, 7 Oktober, 2020 – Coala Life tillkännagav idag resultaten från den senaste studien på patienter med kryptogen stroke (stroke av okänd orsak). I TEASE-studien, som nyligen publicerades i British Medical Journal (BMJ Open, Aug 2020), användes Coala Heart Monitor på 100 patienter som rekryterades från två strokeenheter i Sverige som genomgick schemalagd monitorering två gånger per dag, samt när symptom uppstod, under 28 dagar i vardagslivet.

Under utredningen upptäcktes tidigare odiagnostiserade förmaksflimmer hos 9% av patienterna, med en median på 19.7 dagar efter stroke. Med över 90% efterlevnad av studieprotokollet uppnåddes statistiskt signifikanta resultat.

Den prospektiva TEASE-studien leddes av Peter Magnusson, överläkare och kardiolog vid Gävle Sjukhus, Region Gävleborg, med akademiska anknytningar till Karolinska Institutet, Stockholm och Uppsala Universitet, Sverige.

“Studien påvisar effekten av Coala Heart Monitor hos patienter med kryptogen stroke med utmärkt patientföljsamhet. Vi rekommenderar en handhållen, icke-invasiv enhet som Coala Heart Monitor för långvarig användning som ett viktigt utvärderingsverktyg i de allra flesta fall av kryptogen stroke.”, kommenterar Peter Magnusson.

TEASE-studien upptäckte tidigare odiagnostiserade förmaksflimmer hos 9% av patienterna med kryptogen stroke med hjälp av den icke-invasiva Coala Heart Monitor, under 20 dagar efter stroke. I CRYSTAL-AF studien (NEJM, 2014) tog det 6 månader att upptäcka förmaksflimmer hos 8.9% av alla patienter med kryptogen stroke genom att använda en invasiv hjärtmonitor.

Studien är tillgänglig med fri tillgång här: https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e037573.full

För mer information:
Dan Pitulia, CEO Coala Life AB, +46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

 

Om Coala Life:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Bolaget har utvecklat en portfölj av patenterade CE- och FDA-godkända medicintekniska produkter och tjänster för användarcentrerad, digital distansmonitorering och analys av hjärtat baserad på avancerade och smarta algoritmer. Coalas lösningar möjliggör analys, distansmonitorering, effektivare hjärtutredningar och integrerade vårdtjänster, allt i realtid. Coala Life har samlat in mer än 20 miljoner USD och utsågs till en av fem globala Cool Vendors av Gartner Group 2018 och erkändes som en av de 100 mest betydelsefulla bolagen i världen inom digital hälsa av Journal of mHealth. Följ ditt hjärta®. För mer information se www.coalalife.com