Hjärtflimmerkollen hero img

Lansering av Hjärtflimmerkollen – en ny medicinsk tjänst för att digitalt utreda för förmaksflimmer – öppen för alla

Stockholm, 9 april, 2019 – Nu lanseras Hjärtflimmerkollen, en ny medicinsk tjänst för att enkelt, digitalt och patientcentrerat ge alla möjlighet att utredas för förmaksflimmer. Tjänsten lanseras inom ett samarbetsprojekt mellan Coala Life, hjärtspecialistmottagningen Cityheart och Life science-företaget Bayer Sverige.

Förmaksflimmer är en av de mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna i världen. Bara i Sverige är minst 300 000 personer[1] drabbade. Ett stort problem är att många är drabbade utan att veta om det. Utan rätt medicinering ökar risken att drabbas av stroke och hjärtsvikt avsevärt. Dessutom är risken att dö i förtid dubbelt så stor. Just därför rekommenderar Europeiska Kardiologförbundet opportunistisk screening av hjärtat för att hitta förmaksflimmer.[2]

– ”Nu gör vi det möjligt att tillsammans med kardiologer ge alla lika möjlighet att enkelt kunna utredas för förmaksflimmer. En smart, individ-centrerad tjänst utan väntetider och med snabb behandling för dem som behöver det”, kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life. ‘’

Hjärtflimmerkollen görs genom att låna hem en Coala Heart Monitor för EKG-mätningar i vardagslivet under 14 dagar. EKG-mätningarna utreds på distans av kardiologer som återkopplar snabbt och ger möjlighet till effektiv behandling vid behov. Tjänsten vänder sig till allmänheten och beställs enkelt genom coalalife.com.

– ”Varje år drabbas ca 25 000 personer i Sverige av akut stroke, 20 % av dessa bedöms vara orsakat av förmaksflimmer. Coala Heart Monitor är ett fenomenalt diagnostiskt hjälpmedel för att påvisa förmaksflimmer i riskgrupper så att personligt lidande samt vård och omsorgskostnader för stroke i samhället minskar, kommenterar Christos Milonas, Specialistläkare kardiologi och internmedicin på Patienten erbjuds genom Coala Heart Monitor att själv kunna ta kontroll över sina symtom och risksituation.”

 

[1] Hjärtrytmrubbningar En skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar. Hjärt-lungfonden, 2016

[2] European Heart Journal, 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS

 

För mer information, kontakta:

Titti Lundgren, CMO, 070 835 3328, titti.lundgren@coalalife.com

Philip Siberg, VD, 070 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Christos Milonas, Specialistläkare kardiologi och intermedicin, 070 764 4932, christos.milonas@cityheart.se

 

För möjligheten att testa hjärtmonitorn, kontakta:

Gustav Ceder, pressansvarig för Coala, 070 2003261, gustav.ceder@effektivamedia.se

 

 

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, screening och analys av hjärtat. Coala Life är mångfaldigt prisbelönade och har prisats just för sin potential att både förbättra hjärtsjukvården och rädda patienters liv. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. Läs mer på coalalife.com

 

Hjärtflimmerkollen – Så här enkelt är det:

  1. Beställ enkelt på nätet utan väntetider. En Coala Heart Monitor levereras hem inom 72 timmar.
  2. Följ ditt hjärta med Coala regelbundet under två veckor i vardagslivet. Inget klister, inga elektroder, inga bandspelare. Alla EKG-mätningar analyseras av Coala och en kardiolog på distans.
  3. Kardiologer återkopplar med en rapport efter utredning och behandlar dig snabbt vid behov.

Läs mer om Hjärtflimmerkollen på www.coalalife.com/hjartflimmerkollen

 

Om Cityheart

Cityheart är en specialistmottagning grundad 2005 och belägen i centrala Stockholm. Verksamheten är privat ägd och bedrivs bland annat genom samarbetsavtal med Stockholms läns landsting.

 

Fakta

Drygt 30 miljoner människor är drabbade av förmaksflimmer, vilket gör sjukdomen till den vanligaste hjärtrytmsjukdomen i världen. Om inte rätt behandling sätts in är risken att dö i förtid dubbelt så stor. En person med förmaksflimmer, och med förekomst av andra riskfaktorer, löper fem gånger större risk att drabbas av en stroke och tre gånger större risk för hjärtsvikt. Risken att drabbas av flimmer ökar med åldern. Var fjärde person över fyrtio år löper risk att drabbas av förmaksflimmer.

 

Att undersöka och upptäcka symptomen i tid är centralt för att undvika allvarligare följder. Flimmer upptäcks med EKG och behandlas med blodförtunnande läkemedel. Enligt Socialstyrelsens rekommendation (2015) bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med blodförtunnande medel vid alla former av förmaksflimmer. Bedömningen är att den kommer att förebygga 27 000 strokefall under den kommande 20 årsperioden. I Sverige får idag mindre än 50 procent av patienterna med förmaksflimmer behandling med blodproppshämmande läkemedel. Underbehandling förfaller vara särskilt vanligt när det gäller kvinnor och personer äldre än 80 år.