RedHeart Study

Första resultaten från The RedHeart Study presenteras på Kardiovaskulära Vårmötet

Göteborg, 10 april, 2019 De första resultaten från The RedHeart Study presenteras på det 21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg. Studien, som letts av forskare på Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, har utrett huruvida ny digital EKG-teknik kan kartlägga och fastställa diagnos av hjärtklappning hos kvinnor och huruvida det kan leda till minskad oro och förbättrad livskvalitet. Studien är världens hittills största digitala hjärtstudie på kvinnohjärtat med digital uppföljning i hemmiljö.

I forskningsstudien rekryterades 1,000 kvinnor genom digitala kanaler. Studiedeltagarna, som var spridda över hela Sverige, följde sitt hjärta under 2 månader genom att själva ta sitt EKG dagligen med en Coala Heart Monitor i vardagsmiljö. Drygt 270 000 EKG-mätningar registrerades och analyserades i studien.

Studien syftade till att dels utreda i vilken utsträckning som Coala Heart Monitor kan detektera rytmstörningen vid sporadiskt uppträdande hjärtklappning i hemmiljö hos kvinnor och dels visa om ett personcentrerat klargörande av underliggande hjärtrytm vid hjärtklappning kan leda till en minskad grad av såväl hjärtklappning som psykiska symptom och förbättrad livskvalitet.

– ’’Vi har i RedHeart studien kunnat visa att kvinnor som upplever oklar hjärtklappning och använder Coala Heart Monitor för omedelbar EKG-analys får minskade symptom av oro, ångest och depression samtidigt som de rapporterar en förbättrad livskvalitet,’’ kommenterar Carina Carnlöf, Universitetssjuksköterska och MedDr på Karolinska Universitetssjukhuset.

Studien har vidare visat att i de flesta episoder som orsakar symptomatisk hjärtklappning hos kvinnor är den underliggande arytmin godartad. I 5% av mätningarna hittades emellertid tidigare odiagnostiserad förmaksflimmer eller supraventrikulär takykardi (Insulander P et al.).

Studien har genomförts i samarbete med 1.6 miljonerklubben under ledning av Professor Karin Schenck-Gustafsson, Överläkare på Karolinska Institutet, Per Insulander, Överläkare och Med Dr, Carina Carnlöf, Universitetssjuksköterska och MedDr på Karolinska Universitetssjukhuset samt Professor Mats Jensen-Urstad, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

På Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg presenteras följande studieresultat:

Instant analysis of the ECG with a new digital technique during palpitations reduce symptoms, anxiety, depression, and increase HRQOL in women (Red Heart Study). Carnlöf C. et al. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Föreläsning 1888-A-1901

Very rapid inclusion in a clinical study via social media with the help of bank-ID: A study on 918 women with palpitations using new digital techniques. Schenck-Gustafsson K. et al. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Abstract 1890-A-1901

Symptomatic palpitations causing anxiety in women – what are the underlying arrhythmias?
Insulander P. et al. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Abstract 1905-A-1901

 

För mer information, kontakta:

Philip Siberg, VD, 070 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO, 070 835 3328, titti.lundgren@coalalife.com

 

Om Coala Life

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat en portfölj av patenterade produkter och tjänster för digital distansövervakning, screening och analys av hjärtat. Coala Life är mångfaldigt prisbelönade och har prisats just för sin potential att både förbättra hjärtsjukvården och rädda patienters liv. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta. Läs mer på coalalife.com

 

The RedHeart Study

Hjärtklappning är vanligt förekommande i befolkningen och kvinnor upplever oftare och mer uttalade symtom jämfört med män. Ny svensk forskning har vidare påvisat att kvinnor med hjärtrytmrubbningar oftare missas av vården än män och symptomen ofta avfärdas som psykologiska, stress eller oro. Kvinnor får dessutom vänta sex år längre än män på rätt behandling (Carnlöf et al. Scandinavian Cardiovascular Journal, oktober 2018).

The RedHeart Study syftar till att utreda i vilken utsträckning som Coala Heart Monitor kan kartlägga rytmstörningen vid sporadiskt uppträdande symtom av hjärtklappning i hemmiljö hos kvinnor. Vidare vill studien utreda om ett personcentrerat klargörande av underliggande hjärtrytm vid hjärtklappning kan leda till en minskad grad av såväl hjärtklappning som psykiska symtom och en förbättrad livskvalitet.