Fr. v. Anders Nyren (Aktieägare och styrelsemedlem),
Philip Siberg (VD och medgrundare), Larry Leksell (Aktieägare)

Coala Life reser 92 miljoner kronor i expansionskapital inför etablering på USA-marknaden

STOCKHOLM 2019-04-24. Coala Life har idag rest 92 miljoner kronor i expansionskapital från svenska institutionella och privata investerare. Kapitalet är avsett för att accelerera kommersialiseringen och etablera bolaget på den amerikanska marknaden. Bland investerarna ingår bland annat 20 North Street, Anders Nyrén, Larry Leksell och ledande befattningshavare i bolaget. 

Det svenska medicinteknikföretaget Coala Life, pionjären inom digital hjärtdiagnostik och individcentrerade medicinska innovationer, har idag rest tillväxtkapital från ett 40-tal svenska institutionella och privata investerare. Kapitalet är avsett för att accelerera kommersialiseringen och etablera bolaget på den amerikanska marknaden – som ett led i att bolaget nyligen erhöll ett 510(k) godkännande av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

”Nu tar vi klivet ut i världen och gör Sveriges största digitala satsning någonsin för hjärtat. Vi skall göra det möjligt för alla att med lika villkor att kunna följa sitt hjärta för att förutspå och förhindra hjärtsjukdomar. På vägen dit skall vi avlasta vården, bidra till att eliminera vårdköer och generera data som är till gagn för forskningen mot världens främsta folksjukdom.”, kommenterar Philip Siberg, VD för Coala Life.

Över 100 miljoner amerikaner är drabbade av högt blodtryck, en riskfaktor som ökar risken för förmaksflimmer och att drabbas av stroke. Nästan 10% av alla amerikaner över 65 år beräknas vara drabbade av förmaksflimmer och ännu fler av andra hjärtrytmrubbningar, många utan att veta om det. Hjärtrytmrubbningar och förmaksflimmer upptäcks och diagnostiseras med EKG.

Det amerikanska läkemedelsverket FDA driver aktivt på införandet av digital hälsa i det amerikanska samhället vilket har varit pådrivare till att den amerikanska marknaden för utredning av hjärtrytmrubbningar uppskattades år 2017 uppgå till ett värde av 20 miljarder kronor.

Coala Life har utvecklat och lanserat en portfölj av mångfaldigt prisbelönade innovationer för EKG-analys och auskultation av hjärtat på distans. Coala Heart Monitor och Coala Heart Monitor Pro möjliggör patient- och användarcentrerade hjärtutredningar – baserat på smarta algoritmer, klister-fria integrerade sensorer och utan begränsningar i tid och plats. Coala Lifes produkter marknadsförs både direkt mot konsument och mot den professionella vården, med påvisad avlastning och ekonomisk fördel. Strax under 200 vårdgivare är idag anslutna till Coala Lifes plattform och drygt en halv miljon EKG-analyser har genomförts med systemet.

Ny svensk forskning (Carnlöf et al.) har visat att Coala Heart Monitor leder till minskad oro och förbättrad livskvalitet hos kvinnor som upplever hjärtklappning. Studier har vidare visat (Olsson et al.) hur Coalas patentsökta analysmetod med p-vågsdetektion avsevärt ökar träffsäkerheten för att hitta förmaksflimmer och samtidigt minska andelen falskt positiva indikationer med nästan en faktor tre jämfört med enkel tum-EKG. Resultaten är betydelsefulla för att inte belasta vården i onödan med felaktig överdiagnostik och leda till onödig oro hos individen.

Bakom Coala Life står en rad ledande entreprenörer och investerare inom Life Science-branschen. Styrelsen leds av Liselott Kilaas, tidigare bland annat VD och koncernchef för Aleris. Övriga ledamöter är Anders Nyrén, Sören Olofsson, Ebba Fåhraeus och Johanna Öberg. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och utvecklingskontor i Uppsala.

Carnegie Investment Bank AB har agerat finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med finansieringen.

För mer info kontakta:

Philip Siberg, CEO, +46 70 790 6734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO, +46 70 835 3328, titti.lundgren@coalalife.com

För bilder:

www.mynewsdesk.com/se/coala-life

Om Coala Life AB:

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna marknadsförs dels direkt mot konsument genom bland annat Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek, och dels direkt mot vården för att möjliggöra digitala, patientcentrerade hjärtutredningar utan väntetider. I februari 2019 utsågs Coala Life till ett av de 100 mest betydelsefulla bolagen i världen inom digital hälsa av Journal of mHealth.

Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.

För mer info, se www.coalalife.com