Coala Pro Kit

Coala Life och Bayer utökar samarbete kring distansutredning av hjärtpatienter

UPPSALA 29 juni, 2020 – Coala Life och läkemedelsföretaget Bayer AB utökar sitt samarbete och frigör kapacitet för att effektivisera det svenska vårdflödet i en tid då hälso- och sjukvården är hårt ansatt. Nu lanseras Coala Connect, en digital vårdtjänst som möjliggör arytmiutredningar på distans, helt utan behov av fysiska läkarbesök.

Personer med hög ålder i kombination med hjärt-kärlsjukdom är särskilt utsatta vid ett insjuknande i covid-19 och uppmanas därför att hålla sig hemma samt begränsa nära kontakt med andra människor. Att minimera onödiga fysiska läkarbesök minskar både smittorisken och den höga belastningen inom sjukvården. Coala Connect, som är ett samarbetsprojekt mellan Coala Life och Bayer AB gör det nu möjligt för svenska vårdgivare att enkelt utreda och diagnostisera patienter med misstänkt arytmi i hemmet.

Patienterna genomför själva sin utredning och registrerar EKG och hjärtljud med hjälp av en Coala Heart Monitor. Coala Life tar hand om hela logistikflödet och den tekniska supporten för att säkerställa att sjukvårdens begränsade resurser används i de högst prioriterade områdena. Vårdgivaren följer sina patienter på distans och kan granska all data i realtid via den webbaserad vårdgivarportalen Coala Care.

Coala Connect har utvärderats på Luthagens Specialistmottagning i Uppsala som agerat utifrån rådande situation och myndigheternas rekommendationer.

– Generellt tycker jag det är väldigt bra att kunna utreda patienter med Coala i deras hemmiljö. Tjänsten Coala Connect ger oss en möjlighet att vid behov helt undvika fysiska besök för våra risk-patienter. På samma sätt har Coala Connect även ett värde för patienter som av andra anledningar har svårt att ta sig till mottagningen, på grund av rörelsehinder eller långa avstånd. Att skicka hem Coalan direkt till patienten visade sig dessutom frigöra tid för våra sjuksköterskor, säger Dr. Said Masiha, verksamhetschef på Luthagens Specialistmottagning och specialist i kardiologi/klinisk fysiologi och internmedicin.

Coala Life och Bayer AB har sedan tidigare ett samarbete kring diagnostik av förmaksflimmer. Coala Connect är en ny tjänst som bidrar till en lösning för de patienter som inte har möjlighet att besöka ordinarie sjukvård. Bayer är ett ledande läkemedelsföretag inom det kardiovaskulära området och verkar för att sprida kunskap och kännedom om innovativa lösningar och produkter som syftar till människors hälsa och välmående.

För mer information, vänligen kontakta:
Dan Pitulia, CEO Coala Life AB, +46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com
Ingalill Hyltander, Commercial Operation Director Bayer AB, +46 70 609 61 56, ingalill.hyltander@bayer.com

 

Om Coala Life:
Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av FDA- och CE-godkända digitala lösningar för hjärtat. Produkterna marknadsförs mot vården för att möjliggöra digitala, patientcentrerade hjärtutredningar och mot konsumenter genom bland annat Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek. 2019 utsågs Coala Life till ett av de 100 mest betydelsefulla bolagen i världen inom digital hälsa av Journal of mHealth. Följ ditt hjärta® www.coalalife.com

Om Bayer:
Bayer är en global koncern med kärnkompetens inom life science-områdena hälsa och näring. Produkterna och tjänsterna syftar till att hjälpa människor och möta utmaningarna med en åldrande och växande befolkning. Bayer har som målsättning att skapa värde genom innovation och tillväxt. Bayer har förbundit sig att följa principerna för hållbar utveckling och att agera som ett socialt och etiskt ansvarstagande företag. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. 2018 hade Bayer cirka 117 000 anställda och en försäljning på 39.6 miljarder euro. Kapitalkostnaderna uppgick till 2,6 miljarder euro och investeringarna i forskning och utveckling till 5,2 miljarder euro. För mer information, besök www.bayer.se