cf077705sabbatsberg

Aleris och Coala Life i samarbete för att digitalisera hjärtsjukvården

STOCKHOLM, 22 November, 2019 – Införandet av Coala Heart Monitor Pro leder till effektivare processer, lägre kostnader, kortare vårdköer och ökad patientnöjdhet. Det visar en klinisk utvärdering som genomförts vid Aleris Hjärtmottagning Sabbatsberg.

 

Aleris Hjärtmottagning på Sabbatsbergs sjukhus har under 2019 använt Coala Heart Monitor Pro för att utföra digitala arytmiutredningar på 100 patienter som var och en följdes under 14 dagar. Den nya metoden har möjliggjort återkommande EKG-mätningar i hemmiljö för att hitta och diagnostisera flera olika sorters arytmier.

 

Utvärderingen visar att Coala Pro bidragit till effektivare vårdprocesser, lägre kostnader, minskade köer och ökad patientnöjdhet. Genom möjligheten att kliniskt diagnostisera patienter under hela utvärderingsperioden minskade behovet av att skicka patienter på remiss till ytterligare EKG-utredningar utanför hjärtmottagningen.

 

– Med Coala Pro har vi lyckats öka patientens delaktighet i utredningen, öka patientens trygghet samt avsevärt minska remissflödet till Holter-EKG, säger Irina Barbici, specialistläkare inom kardiologi och internmedicin på Aleris.

 

– Vi är mycket glada över att kliniskt ha visat hur digitala, patientcentrerade innovationer har förutsättningar att radikalt öka effektviteten inom hjärtvården. Tillsammans med Aleris har vi nu bekräftat en vårdprocess som hela världen kan ha nytta av, säger Dan Pitulia, VD Coala Life AB.

 

Resultatet av den kliniska utvärderingen av Coala Pro på Aleris Sabbatsberg visade sammanfattningsvis på:

  • Effektivare arytmiutredningar med betydande besparing i arbetstid för både kardiologer och sjuksköterskor.
  • Förkortade väntetider för patienterna samt minskat behov av remittering till extern EKG-utredning.
  • Ökat patientengagemang och större nöjdhet. Kliniken upplevde även att det var lättare att etablera en god och nära relation med patienterna.
  • Coala Pro frigjorde tid för fysiska möten med patienterna, vilket minskade oro bland patienterna och därmed blev antalet orosrelaterade telefonsamtal till kliniken lägre.

 

Aleris Hjärtmottagning har nu implementerat Coala Pro i sin kliniska verksamhet och fortsätter att använda systemet för att göra EKG-utredningar och för att diagnostisera arytmier.

 

För att ta del av den kliniska utvärderingen, klicka här.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Pitulia, VD Coala Life AB, +46 70 972 0838, dan.pitulia@coalalife.com

Sara Karlsson, Verksamhetschef Aleris Fysiologlab, +46 8 128 695 11, sara.karlsson@aleris.se

 

Om Coala Life: 

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inom digital hälsa inriktat på hjärtdiagnostik och digital hälsa. Bolaget har utvecklat och lanserat en mångfaldigt prisbelönad portfölj av FDA- och CE-godkända digitala medicintekniska lösningar för hjärtat. Produkterna marknadsförs dels direkt mot vården för att möjliggöra digitala, patientcentrerade hjärtutredningar utan väntetider och dels direkt mot konsument genom bland annat Apotek Hjärtat och Lloyds Apotek. I februari 2019 utsågs Coala Life till ett av de 100 mest betydelsefulla bolagen i världen inom digital hälsa av Journal of mHealth. Följ ditt hjärta®  www.coalalife.com

 

Om Aleris:

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. Verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själva betalar för sin sjukvård. Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet. Vid Hjärtmottagningen på Aleris Specialistvård Sabbatsberg arbetar specialister i kardiologi och sjuksköterskor med lång erfarenhet av hjärt- och kärlsjukdomar. Aleris omsätter 4,4 miljarder kronor och ägs av Triton.  www.aleris.se