En arytmiutredning - i tryggheten av ditt hem

En digital arytmiutredning utan fysiska vårdbesök eller långa väntetider för utredning och återkoppling från kardiolog. En hälsotjänst för dig som vill bekanta dig med Coalas hjärtmonitor och som önskar ett utlåtande från en hjärtspecialist.

Coala Care Portal

Vad är Hjärtflimmerkollen?

Hjärtflimmerkollen är en tjänst där du köper en digital arytmiutredning utan väntetider, med återkoppling från en kardiolog. Tjänsten utförs under 14 dagar med hjälp av en Coala Heart Monitor som skickas till dig för utredning i tryggheten av ditt hem utan behov av fysiska vårdbesök.

Efter avslutad utredning och återkoppling från kardiolog finns det möjlighet till fördjupad utredning i samråd med kardiologen.

Efter utredning skickar du tillbaka Coalan eller köper ut den till ett förmånligt pris.

Köp nu

Hjärtspecialisten

– Coala erbjuder oss på Cityheart möjligheten att identifiera förmaksflimmer hos personer som annars löper risk att drabbas av stroke. Detta genom Coalans fina EKG-kvalitet och förmåga till långa monitoreringsperioder. Jag är övertygad om att Coalan kommer spela en viktig roll vid screening av förmaksflimmer hos det svenska folket.

Dr. Christos Milonas,
Specialist i kardiologi och internmedicin på Cityheart

Coala - monitor

Vad ingår i Hjärtflimmerkollen?

1. Hemlån av Coala Heart Monitor
2. Arytmiutredning på distans utan fysiska vårdbesök
3. Skriftlig återkoppling från kardiolog
4. Stående rabatt om man önskar behålla Coala Heart Monitor efter utredning

Möt våra användare

Christine Granvik, Coala-användare
Christine Granvik, Coala-användare

Coalan har betytt oerhört mycket för min trygghet

Jag är helt säker på att om jag haft Coalan tidigare så hade processen varit mycket kortare från det att jag började känna hjärtproblemen till att jag hade haft en diagnos. Coalan har betytt oerhört mycket för min trygghet.

Henrik Eriksson, Vasaloppsvinnare
Henrik Eriksson, Vasaloppsvinnare

Jag har alltid med mig min Coala

Jag har alltid med mig min Coala. Med den kan jag ha koll på mitt hjärta och känna mig trygg. Vi måste prata mer om hjärtflimmer.

Richard Björklund, Coala användare
Richard Björklund, Coala-användare

Att veta vad det är jag känner gör mig tryggare

Coalas hjärtmonitor hjälper mig att se om jag har flimmer eller inte. Att veta vad det är jag känner gör mig tryggare, och när jag är tryggare och lugnare så får jag mindre flimmer. Coalan gör även att mina läkare kan få en bild av hur mitt hjärta fungerar.

Coala Heart Monitor

Hjärtflimmerkollen utförs med hjälp av Coala Heart Monitor. Coala är den första integrerade och smartphone-baserade EKG-systemet som detekterar arytmier och förmaksflimmer baserat på analys av både P-våg och R-R variabilitet. Helt i linje med kliniska riktlinjer och med marknadsledande träffsäkerhet.

- Bröst- och tum-EKG för maximal noggrannhet
- Inga elektroder som klistras på - allt är integrerat
- Marknadsledande sensitivitet (95%) och specificitet (98%)

Läs mer