På plats på världens största kardiologmässa i Rom

Coala Life deltog i augusti i ESC, världens största mässa för kardiologer, för att ta del av de senaste idéerna och innovationerna inom hjärtrelaterade frågor. ESCs syfte är att främja preventiv vård, diagnos och behandling av hjärt -och kärl relaterade sjukdomar genom att sprida den senaste vetenskapen till professionella.

Årets mässa samlade mer än 30 000 läkare, företag, forskare och andra intressenter från 140 olika länder. Coala Lifes styrelseordförande, Ulf Tossman var på plats i Rom för att ta del av seminarier, där bland annat ny forskning och de senaste kliniska prövningsresultaten redovisades.

– Det var intensiva och intressanta dagar där mässans utställningsområde gav chans till nätverkande och intressanta kunskapsutbyten. Med oss hem fick vi nya idéer och inspiration inför Coala Lifes lansering och framtida utveckling, säger Ulf Tossman, styrelseordförande på Coala Life.

Pressreleaser finns hos MyNewsDesk.  Klicka här för att komma direkt till materialet.