Coala glossy normalt värde närbild

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i) vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden …

Filtrera flödet på:
Klarna_Pink

Nu kan du betala med Klarna

Vi introducerar smidig shopping! Vi har inlett ett samarbete med Klarna för att kunna erbjuda dig flexibla och säkra betalningsalternativ, både som ny kund i vår webshop och som nuvarande kund på Mina Sidor. På Klarna kan du exempelvis välja delbetalning och sprida dina kostnader över tid.   Så fungerar det:   Kort eller bankkonto Med kort eller …

Kvinna håller i och tittar på en Coala Heart Monitor

Late-breaking trial proves the efficacy of Coala as part of stroke management
– Dr Magnusson discusses TEASE-study findings

In the recently published TEASE-study (BMJ Open, Aug 2020) the Coala Heart Monitor was used to evaluate 100 patients after cryptogenic stroke. Patients were recruited from two stroke units that underwent scheduled monitoring twice daily, and when symptoms occurred, for 28 days. The monitoring detected previously undiagnosed atrial fibrillation in 9% of the patients, at a mean …

Man gör mätning av bröst EKG med Coala heart monitor

Vetenskaplig publikation i British Medical Journal påvisar effekten av Coala Heart Monitor som en del av kryptogen strokehantering

Uppsala, 7 Oktober, 2020 – Coala Life tillkännagav idag resultaten från den senaste studien på patienter med kryptogen stroke (stroke av okänd orsak). I TEASE-studien, som nyligen publicerades i British Medical Journal (BMJ Open, Aug 2020), användes Coala Heart Monitor på 100 patienter som rekryterades från två strokeenheter i Sverige som genomgick schemalagd monitorering två gånger per …

Coala Pro Kit

Coala Life och Bayer utökar samarbete kring distansutredning av hjärtpatienter

UPPSALA 29 juni, 2020 – Coala Life och läkemedelsföretaget Bayer AB utökar sitt samarbete och frigör kapacitet för att effektivisera det svenska vårdflödet i en tid då hälso- och sjukvården är hårt ansatt. Nu lanseras Coala Connect, en digital vårdtjänst som möjliggör arytmiutredningar på distans, helt utan behov av fysiska läkarbesök. Personer med hög ålder …

Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till extra bolagsstämma i Coala-Life AB

Aktieägarna i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 juni 2020 klockan 10:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar en halvtimme innan stämman. Deltagande och anmälan Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: (i) vara införd som aktieägare i den …

Remote lung auscultation copy

Coala Life expands indications to enable remote respiratory patient monitoring

Stockholm, Sweden and Irvine, CA, US, April 15th, 2020 – Coala Life, the pioneer in remote and real-time cardiac monitoring solutions, today announces expanded functionality of the Coala Heart Monitor allowing for remote lung auscultation using the existing integrated digital stethoscope. The Coala has recently been made available in the US for home enrolled cardiac …

Donald

Donald beat his AF thanks to Coala – without feeling like a patient

Donald has a family history of heart disease. Since his late 40’s, he’s been troubled by sporadic arrythmias that have come and gone. Thanks to the Coala Heart Monitor, though, he is now properly diagnosed and enjoying a healthy life as a retired engineer.   “The first time the heart struck me was back in …

Coala glossy normalt värde närbild copy

Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB

1 SW40383469/9 Kallelse till årsstämma i Coala-Life AB Aktieägare i Coala-Life AB, org.nr 556659-9626, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen …

Man gör mätning av bröst EKG med Coala heart monitor

Coala Life står redo att stötta sjukvården med 50 000 hjärtutredningar på distans

Coala Life frigör omedelbart kapacitet för att ge sjukvården förutsättningar att upprätthålla normal vård i en hårt ansatt period. För individer med hjärt-och kärlsjukdomar är situationen särskilt utmanande, då dessa befinner sig bland de högsta riskgrupperna vid ett insjuknande i COVID-19.   Hjärtutredningar i hemmet Coala Heart Monitor och systemet med tillhörande smartphone app och …