Coala+Heart+Monitor+abstract+poster (1)

Nya kliniska data styrker träffsäkerheten hos Coala Heart Monitor.

Vid årets Kardiovaskulära Vårmöte i Stockholm presenterades studien Performance evaluation of automatic symptom-ruled, real-world arrhythmic recordings genomförd av Kardiolog Åke Olsson och Magnus Samuelsson.

Studien utgick ifrån att jämföra 1 000 genomförda analyser med Coala Heart Monitor med hur en kardiolog manuellt skulle tolka samma mätningar. Kardiologen fick inte se hur Coala hade analyserat. Resultaten mellan kardiologen och Coala jämfördes och kortfattat så konkluderades att Coalas  sensitivitet uppgick till 95% och specificiteten 97%.

Justerar för att mängden upptäckta flimmer i materialet så var NPV 1,0 (hur sannolikt det är att ett normalt resultat är korrekt) och PPV 0,75 (hur sannolikt det är att man har flimmer givet att Coala detekterar för det). Dessa data visar att Coala är väsentligen mer träffsäker i relation till andra produkter och deras publicerade data.

För att ladda ner studien, klicka här.