Coala Hear Monitor abstract poster

Ny studie visar hur Coalan blir smartare ju mer den används

Vid årets Höstmöte för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (KlinFys) i Lund presenterades studien Evaluation of an enhanced, cloud-based AF-detection algoritm based on real-world arrhythmic recordings genomförd av Åke Olsson, Kardiolog, City Heart och Magnus Samuelsson, CTO, Coala Life.

Studien utvärderade nya analysalgoritmer med utökad funktionalitet för att även detektera förmaksflimmer baserat på förekomst av p-våg eller inte i EKG-signalen.

De nya algoritmerna jämfördes mot existerande algoritmer i Coala Heart Monitor, och påvisade en väsentlig ökning av träffsäkerheten genom att Positive Predictive Value (PPV) ökade med drygt 90%.

Studien visar på hur molnbaserade medicinska system har förutsättningar att löpande kunna tränas baserat på sin egen referensdata för att ytterligare öka prestanda and noggrannhet.

För att läsa hela studien, klicka här.

Read article in english here.