Cityheart Coala heart monitor

Nu finns Coala hos Cityheart!

Cityheart är en specialistmottagning för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Mottagningen grundades 2005 och är belägen vid Hötorget i centrala Stockholm. Cityhearts team utreder och behandlar kärlkramp, hjärtsvikt, rytmrubbningar, högt blodtryck, klaffel, misstanke om hjärtsjukdom hos unga idrottsmän och bedriver preoperativa bedömningar.

Nu finns Coala Heart Monitor och Coala Pro på kliniken för smarta, digitala och patientengagerade hjärtutredningar.

För mer info och boka tid, se Cityhearts hemsida här.