Region VGR_Coala Life

Kungälvs Sjukhus, en del av region VGR, börjar använda Coala för patientcentrerade hjärtutredningar på strokepatienter

Kungälvs Sjukhus är ett ledande sjukhus inom Region VGR som bland annat erbjuder specialistvård och akutmottagning för internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykiatri. Kungälvs sjukhus är medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Det innebär att de arbetar med att förebygga sjukdomar och uppmuntrar såväl patienter som medarbetare till en hälsosam livsstil. Sjukhuset har ett nära samarbete med vårdcentraler och kommuner i närområdet och börjar nu använda Coala för patientcentrerade hjärtutredningar på strokepatienter