Screenshot 2021-12-22 at 09.38.00

Kapitalmarknadsdag Redeye

Coala-Life Group, som noterades på Nasdaq First North den 9 november via omvänt förvärv av RNB Retail and Brands, bjöd in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag.

Coala Life har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor, en CE- och FDA 510k-godkänd mjuk- och hårdvaruplattform för att möjliggöra RPM genom långtidsövervakning och diagnostik av hjärtat och andra vitala parametrar på distans. Coalas system är unikt och används idag av vårdgivare i USA för RPM. Coala Life bedömer att bolagets adresserbara marknad bara i USA uppgår till mer än 100 miljoner patienter.

Bolaget bjöd in till en virtuell kapitalmarknadsdag för att bland annat informera om marknad, affärsstrategier och expansionsplaner. Det virtuella mötet innehåller presentationer av bland andra läkare i Sverige och USA samt ledande befattningshavare på Coala Life.