AKS Arbetsgrupp för kranskärlssjukdom

Diagnostik och imaging vid kranskärlssjukdom:
Nya möjligheter och beprövad erfarenhet

 

Coala Life medverkar vid AKS 1-dags symposium.

Information från mkon.nu/aks:

Snabba teknologiska framsteg öppnar upp för nya möjligheter när det gäller diagnostik och riskvärdering av kranskärlssjukdom. Men hur tillförlitliga är metoderna egentligen, och vad säger riktlinjerna om deras användning? Vilken diagnostisk metod ska användas för vilken patient? Hur ska man göra om en rekommenderad metod inte finns tillgängligt på det lokala sjukhuset?

Det här är några av de frågor som kommer att tas upp under detta 1-dags symposium, som riktar sig till specialister och ST-läkare inom kardiologi och internmedicin, som i sin dagliga verksamhet handlägger patienter med misstänkt och etablerad kranskärlssjukdom.

Hjärtligt välkomna!

Måndagen den 20.e januari 2020

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm