Enkelt för både vårdgivare och patient

En smart patientutredning

PATIENTEN MÄTER 

Patienten mäter själv sitt bröst – och tum-EKG med hjälp av sin smartphone och en monitor. Mätningen tar bara 60 sekunder och är enkel att genomföra. Hjärtljud spelas in synkront med bröstmätningen.

RESULTAT PRESENTERAS

Analysresultat presenteras för patienten direkt i mobilen. Samtidigt presenteras EKG-kurva med analys för vårdgivaren i den webbaserade portalen. Enkelt att följa patienter på distans, hantera många patienter samtidigt och få en överblick över avvikande värden.

JOURNALHANTERING 
Efter avslutad utredning kan data från portalen med enkelhet bifogas patientens journal.  

https://cdn.coalalife.com/uploads/sites/1/2021/04/coala-life-varden.jpg
Digital lösning för hjärtsjukvården

Förenklar och effektiviserar arytmiutredningar på distans

Coala Pro består av en webbaserad portal för vårdgivare och en mätenhet, systemets Coala Heart Monitor som hanteras av patienten. Coala Pro används i utredningssyfte genom att detektera förmaksflimmer och andra arytmier. Genom en app i patientens smartphone och Coala Heart monitor utför patienten mätningar i hemmet enligt ordination och vid symptom. Utredningstiden ordineras av behandlande läkare, och är vanligtvis två till fyra veckor. Under utredningstiden monitoreras patientens inkommande EKG-resultat i den webbaserade portalen. Du får en överblick på symtom över tid, Coala Pro är därmed ideal att använda för detektion av intermittenta symptom.
Marknadsledande prestanda

Hög träffsäkerhet och kvalitet på EKG-kurvor

Marknadsledande träffsäkerhet med en sensitivitet på 95% och specificitet på 98% för detektion av förmaksflimmer. Hög kvalitet på EKG-kurvan för vidare tolkning.

 

  • Två avledningar; både bröst- och tumavledning.
  • Systemet mäter RR-variabilitet och detekterar p-vågor.
  • Tolkningsstöd via vetenskapligt validerade algoritmer.
Coala Connect

Du ordinerar – vi hanterar enheter och logistiken 

Samma utredning kan med tjänsten Coala Connect genomföras via ett knapptryck. När det inte är möjligt eller lämpligt för patienten att besöka dig, kan du helt digitalt ordinera en Coala-utredning via den webbaserade portalen.

Coala Life hanterar logistiken genom att leverera enheten och instruktioner till patienten. Du ser i den webbaserade portalen när patienten startar och tar utredningen vidare därifrån.