Emma Strömfelt avgår som styrelseledamot i Coala-Life Group AB (publ)

Emma Strömfelt har meddelat styrelsen i Coala-Life Group AB (publ) att hon av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med omedelbar verkan. Emma Strömfelt har varit styrelseledamot i Coala Life sedan årsstämman våren 2023.

Vi beklagar att Emma Strömfelts tid i styrelsen blev så kort, men har största respekt för hennes beslut, tackar för denna tid och önskar lycka till i framtiden, säger Per Carendi, styrelseordförande i Coala-Life Group AB (publ).

Enligt Coala Lifes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Efter att Emma Strömfelt lämnar styrelsen består den av fyra ledamöter och uppfyller därmed kraven i bolagsordningen.