Di+Dagens+Industri+Coala+Life

Coalas VD Philip Siberg talar på Di Healthcare konferens

För 6:e året i rad arrangerar Dagens industri konferensen Healthcare och Coala Lifes vd och medgrundare Philip Siberg är inbjuden som talare.

Dagens Industri skriver: “Det har i många år talats om värdebaserad vård och personcentrerad vård. I praktiken är sjukvården svår att reformera, och mycket blir inte som det var tänkt. Men nu kommer förändringen. Den drivs av krafter utifrån, av ny teknik, av patienters förväntningar och av innovatörer som utmanar traditionella hierarkier.”

Coala Lifes vd Philip Siberg föreläser kl 15:15 – Egen koll på hjärtat ger trygghet – och egenmakt

De flesta människor vill få mer kunskap om sina sjukdomar och kontroll över sin behandling. Nu när mätutrustningen blir allt mindre, säkrare och billigare kommer förändringen därför snabbt. Vården måste bejaka människors vilja att själva samla hälsodata och se den som den tillgång det är.

Övriga bekräftade talare:
Mårten Blix, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Magnus Liungman, vd och medgrundare Doctrin
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen

Anmäl dig här.