Coala+Heart+Monitor+User+Case+Ekerö (1)

Coala Pro resulterar i nästan 40% färre remisser

Ekerö Vårdcentral är en privatdriven vårdcentral som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting, och en del av vårdkoncernen Praktikertjänst, Under vintern 2017/2018 började kliniken använda Coala Heart Monitor Pro för digital, patientengagerad utredning av patienter med arytmibesvär.

Resultaten så här långt sammanfattar en knappt 40% minskning av antalet remisser. Detta leder till lägre kostnader, mindre väntetider och högre patientnöjdhet.

Verksamhetschef Sara Bandegas: 

”Den stora vinsten är att vi kunnat engagera sjuksköterskorna i en större omfattning i arbetet runt patienterna och att Coala blivit en naturlig del i vårt arbete med hjärt- och kärlsjukdom. Coala sänker tröskeln för utredning, minskar oro för dem med tecken på arytmi och leder förhoppningsvis till att vi på sikt kan identifiera fler med förmaksflimmer.”

Läs mer och Ekerös slutsatser, klicka här.

För mer information om hur Coala Pro kan hjälpa er i vården, läs mer här, eller kontakta oss direkt på info@coalalife.com