Coala heart monitor Pro

Coala presenterar på The 33rd Wearables Technology Conference

På den ansedda och världsledande Wearables Technologies Conference (WT) i München, den 33e i ordningen, bjöds Coala Life in att presentera data, utfall och framgångar under temat “Connecting and saving hearts, based on the power of the individual. Simply digital perfection – sticky and patch free.”