Coala+Life+MIT+Langer+seminars+low+res

Coala presenterar på Langer Seminars på MIT

Fr.v. Professor Robert Langer och Coala Lifes vd och medgrundare Philip Siberg.

Coala bjöds exklusivt in av Professor Robert Langer att presentera Coala Life för forskarteamen på MIT i Boston. Professor Langer är den mest citerade forskaren, med bakgrund som civilingenjör, i historien. Han innehar mer än 1300 patent, har erhållit över 220 awards och är hedersdoktor vid 33 olika universitet. Han har publicerat över 1250 vetenskapliga artiklar och ligger bakom mer än 250 läkemedels- och medicinteknikbolag. Hans forskarteam på Koch Institute på MIT ligger i framkanten av medicinsk utveckling.

– Vi är ärade att han bjöd in just Coala Life att presentera sina unika forskningsresultat kring hjärtat, säger Coalas Lifes VD, Philip Siberg.