It seems like you are visiting from the United States. Please choose the site you want to view, or close this notification to stay where you are.

Nordiska+ministerrådet+Coala+Life

Coala Presenterar för Nordiska Ministrar inom Digitalisering och Hälsovård

Vid årets Nordiska Ministerrådsmöte bjöds Coala Life in att presentera vår historia och hur vi driver utvecklingen i att digitalisera hjärtvården, med fokus på individen och patientengagemang. Härliga och givande diskussioner samt stora möjligheter att, genom Nordiskt samarbete och interoperatibilitet, kunna dela data.