Coala Life – utökad tjänst ger högre intäkter i USA

Coala Life meddelar idag att bolaget beslutat utöka sin tjänst för Managed RPM i USA från och med den 15 december 2022. I den utökade tjänsten tillhandahålls en mer omfattande analys och rapportering till vårdgivaren. Fullt införd kommer den utökade tjänsten innebära att intäkterna per patient ökar med ca 50%.

”Det är mycket tillfredsställande att vi nu i vår amerikanska verksamhet kan erbjuda en utökad tjänst till samtliga våra anslutna kliniker. Den utökade tjänsten överensstämmer bättre med vårdgivningen och ger samtidigt ett kraftigt ökat ekonomiskt incitament för vårdgivarna. Vi uppskattar att våra intäkter per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50 % och planen är att samtliga patienter ska vara anslutna under Q1 2023”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life Group.

Den utökade tjänsten innehåller en mer omfattande analys och rapportering. Även inkluderat en viss förstärkning av bolagets kvalificerade personalstyrka beräknas intäktsökningen leda till ökade nettomarginaler. Coala Life kommer från 15 december successivt tillämpa den utökade tjänsten på patientunderlaget. Den utökade tjänsten baseras i grunden på samma avtal som tidigare men med en reviderad och utökad prislista. Avtalen kommer att distribueras och förhandlas med samtliga anslutna kliniker med början i december och planen är att ha detta klart inom ramen för Q1 2023.