Coala Life tecknar avtal om utökad tjänst för drygt 40% av anslutna patienter

Coala Life meddelar idag att bolaget tecknat omförhandlade avtal som inbegriper 12 kliniker och ca 1 500 uppkopplade patienter avseende bolagets utökade tjänst för Managed RPM i USA. Coala Life meddelade den 13 december 2022 att den utökade tjänsten innebär att intäkterna per patient där tjänsten utökas kommer att öka med ca 50%.

”Vi är sedan några veckor igång med att teckna avtal om den utökade tjänsten med våra anslutna kliniker. I natt svensk tid tecknades omförhandlade avtal omfattande 9 kliniker och tidigare har omförhandlade avtal tecknats med 3 kliniker. Planen är att samtliga patienter ska vara anslutna under Q1 2023. Dagens avtal visar att vi håller ett högt tempo i den processen vilket är mycket tillfredsställande”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life Group.

Den utökade tjänsten innehåller en mer omfattande analys och rapportering. Även inkluderat en viss förstärkning av bolagets kvalificerade personalstyrka beräknas intäktsökningen leda till ökade nettomarginaler. Den utökade tjänsten baseras i grunden på samma avtal som tidigare men med en reviderad och utökad prislista. Avtalen började att distribueras och förhandlas med anslutna kliniker med början i januari och diskussioner med samtliga kunder är igång, planen är att ha detta klart inom ramen för Q1 2023.