Coala Life tecknar avtal om finansiering av kundfordringar i USA upp till 4 miljoner US dollar

Coala Life har idag tecknat ett avtal om finansiering av kundfordringar i USA för att stärka bolagets rörelsekapital. Avtalet, som omfattar factoring, har tecknats med Sverige-baserade Aros Kapital.

Den snabba omsättningstillväxten i Coala Life gör att det rörelsekapital som binds i kundfordringar löpande växer kraftigt.  För att säkerställa den finansiella uthålligheten vid fortsatt stark tillväxt har bolaget tecknat ett factoringavtal som möjliggör att bolaget kan få snabbare betalning för samtliga kundfordringar. Avtalet har slutits på marknadsmässiga villkor.

” Den väldigt starka tillväxten kopplat med långa betalningstider bygger stora kundfordringar vilka nu kan omsättas i likvida medel direkt. Kapitalvolymen på upp till 4 MUSD ger oss en likviditetsgaranti som säkerställer fortsatt expansion i fullt tempo”, säger Dan Pitulia, vd för Coala Life.