Man gör mätning av bröst EKG med Coala heart monitor

Coala Life står redo att stötta sjukvården med 50 000 hjärtutredningar på distans

Coala Life frigör omedelbart kapacitet för att ge sjukvården förutsättningar att upprätthålla normal vård i en hårt ansatt period. För individer med hjärt-och kärlsjukdomar är situationen särskilt utmanande, då dessa befinner sig bland de högsta riskgrupperna vid ett insjuknande i COVID-19.

 

Hjärtutredningar i hemmet

Coala Heart Monitor och systemet med tillhörande smartphone app och webportal möjliggör distansövervakning och utredning av hjärtats rytm utan något behov av att fysiskt träffas mellan patient och läkare. Coala kan på ett mycket effektivt sätt skickas hem direkt till patienter med behov varpå läkare ges möjlighet att tolka EKG och hjärtljud på distans som ett diagnosstöd.

 

Redo att stötta upprätthållandet av normal vård

Coala Life har kapacitet och validerade system redo att stötta i arbetet att upprätthålla normal vård under en svår och ansträngd period. Tjänsten som erbjuds innebär en omedelbar ökning i förmågan att fortsätta ta hand om individer i riskgrupp för COVID-19 eftersom fysiska besök helt uteblir.

 

Validerad process och logistik redan på plats

Hela logistikflödet kan hanteras av Coala Life vilket säkerställer att vårdens hårt ansatta resurser fortsätter att användas i de högst prioriterade områdena. Coala Heart Monitor har redan levererats till och använts framgångsrikt av tusentals patienter runtom i landet. Kapacitet finns att stötta vården med upp till 50 000 utredningar per år.

 

För mer information, kontakta Coala Life på den dedikerade linjen 073-364 37 31 eller på info@coalalife.com.

 

For information to healthcare providers in the US, click here