Coala Life nyckeltal oktober USA och preliminära siffror kvartal 3 2023

Coala Life Group ger idag preliminära siffror inför kvartalsrapporten som publiceras den 23 november samt nyckeltal för oktober 2023

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen ökade till ca 14 MSEK (5,0).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till ca -30 MSEK (-27,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -32 MSEK (-28,2).
 • Resultatet efter skatt uppgick till ca -31 MSEK (-18,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var ca -6 MSEK (-36,1).

Perioden 1 januari 2023 – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till ca 40 MSEK (7,5).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till ca -90 MSEK (-99,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till ca -97 MSEK (-101,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till ca -94 MSEK (-88,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var ca -65 MSEK (-122,5).

Nyckeltal för oktober 2023:

 • Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2023: 4 400
 • Årstakt omsättning per 31 oktober 2023: 4,6 MUSD

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 oktober 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av oktober.
Årstakt omsättning per 31 oktober 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på oktober månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal oktober 2023

Antalet patienter är oförändrat jämfört med tidigare perioder. Omsättningen påverkades dock exceptionellt under oktober månad på grund av att ett stort antal patienter inte genomförde sina mätningar, vilket ledde till en stor minskning av antalet mätningar som kunde faktureras. Bolaget jobbar aktivt med att öka efterlevnaden.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
Oktober 2023 4 400 4,6 MUSD
September 2023 4 400 5,0 MUSD
Augusti 2023 4 400 5,2 MUSD
Juli 2023 4 100 5,0 MUSD
Juli 2023 4 100 5,0 MUSD
Juni 2023 4 100 5,6 MUSD
Maj 2023 3 800 5,7 MUSD
April 2023 3 700 5,4 MUSD
Mars 2023 3 700 4,8 MUSD
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.