Coala Life nyckeltal november USA

Nyckeltal för november 2022:

  • Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022: 3 100
  • Årstakt omsättning per 30 november 2022: 3,2 MUSD

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av november.
Årstakt omsättning per 30 november 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal november 2022
Att antalet patienter ökade utan att faktureringen påverkades i samma utsträckning förklaras av att flertalet av de nya patienterna anslöts till tjänsten i slutet av månaden. Monitoreringen av dessa patienter startade i slutet av månaden och kunde därför inte debiteras i november.

Vidare inföll den amerikanska storhelgen Thanksgiving i slutet av november och medförde att bolaget hade färre dagar tillgängliga för att ta in nya patienter.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.