Coala Life nyckeltal januari USA

Nyckeltal för januari 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 31 januari 2023: 3 800
  • Årstakt omsättning per 31 januari 2023: 3,7 MUSD

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 31 januari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av januari.
Årstakt omsättning per 31 januari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på januari månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal januari 2023
Utvecklingen ligger i linje med de finansiella målen.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.