Coala Life nyckeltal februari USA

Nyckeltal för februari 2023:

  • Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023: 3 700
  • Årstakt omsättning per 28 februari 2023: 4,6 MUSD

Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av februari.
Årstakt omsättning per 28 februari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på februari månads omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal februari 2023

Under februari har medelvärdet för intäkt per patient ökat avsevärt, med ca 30%. Det beror på att ett stort antal av patienterna numera ligger under den utökade servicemodellen. Arbetet med att överföra patienter till den för Coala mer lönsamma modellen beräknas vara genomfört under Q1.

Coala Life genomför löpande i samråd med anslutna kliniker en översyn av följsamheten i det totala patientunderlaget. De patienter, som trots läkares ordinering inte börjat använda tjänsten eller har bristande följsamhet lyfts bort från distansmonitoreringen. Översynen i ingången av kalenderåret ledde till att fler patienter togs bort från distansmonitorering än antalet nytillkomna patienter. Det medförde ett nettoutflöde med ca 100 patienter i februari.

Historiska nyckeltal

Månad Patienter i distansmonitorering Årstakt omsättning
Februari 2023 3 700 4,6 MUSD
Januari 2023 3 800 3,7 MUSD
December 2022 3 500 3,6 MUSD
November 2022 3 100 3,2 MUSD
Oktober 2022 2 800 3,2 MUSD
September 2022 2 600 2,7 MUSD

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.